Ekonomický kalendář: O sazbách bude rozhodovat Bank of Canada

8:57 7. června 2023
  • Evropské indexy vykazují pouze malé změny
  • Bank of Canada rozhodne o sazbách v 16. hodin
  • Záhadný propad turecké liry

Evropské indexové futures ukazují na zahájení evropské hotovostní seance v blízkosti včerejšího závěru. Trhy jsou spíše klidné bez velkých pohybů. Na FX trhu však existuje jedna výjimka – turecká lira. TRY se propadá o více než 4 % vůči USD a EUR. Tento pohyb je matoucí, protože nebyl vyvolán žádnou důležitou zprávou, nebo o ni zatím obchodníci nevědí. Obchod s průmyslovými kovy pod tlakem v reakci na čínská obchodní data, která ukázala meziroční pokles dovozu mědi v období leden-květen 2023.

Hlavní událostí v ekonomickém kalendáři je rozhodnutí Bank of Canada o sazbě. Rozhodnutí bude těsné – většina ekonomů očekává, že sazby zůstanou beze změny, ale peněžní trhy jsou rozděleny v poměru 50:50 mezi zvýšením sazeb a stagnací. Jakékoli rozhodnutí bude do určité míry překvapením a pravděpodobně vyvolá skok ve volatilitě CAD. Kromě rozhodnutí BoC budou obchodníci sledovat údaje o obchodní bilanci ze Severní Ameriky a také zprávu EIA o zásobách ropy v USA. EUR může během projevů členů ECB zaznamenat určité pohyby.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

10:00 - Itálie, maloobchodní prodeje za duben. Očekávaný: 0,3 % meziměsíčně. Předchozí: 0,0 % MoM

14:30 - USA, obchodní bilance za duben. Očekává se: -75,3 miliardy dolarů. Předchozí: -64,2 miliardy dolarů

14:30 - Kanada, obchodní bilance za duben. Očekává se: 0,5 miliardy C$. Předchozí: 0,97 miliardy C$

16:00 - Rozhodnutí o sazbě Bank of Canada

16:30 - zpráva EIA o zásobách ropy v USA

  • Zásoby ropy. Očekávání: 1,5 mb (API: -1,71 mb)
  • Zásoby benzínu. Očekávání: 1,6 mb (API: +2,42 mb)
  • Zásoby destilátů. Očekávání: 2,1 mb (API: +4,50 mb)

Projevy centrálních bankéřů

9:50 - ECB De Guindos
10:30 - ECB Knot
11:10 - ECB Panetta
14:00 - ECB Vujcic
15:00 - předseda NBP Glapiński


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět