Ekonomický kalendář: Rozhodnutí o sazbách CBRT, revize HDP USA za 3. čtvrtletí

10:09 22. prosince 2022
  • Evropské indexy otevírají výše

  • Očekává se, že CBRT ponechá sazby beze změny

  • Zveřejnění konečné zprávy o HDP USA za 3. čtvrtletí

Trhy s futures naznačují vyšší otevření dnešní evropské hotovostní seance, přičemž futures na DAX se obchodují přibližně 100 bodů nad včerejším hotovostním závěrem. To přichází po optimistické seanci v Asii, kde čínské akcie posílily díky sektoru nemovitostí. Čínské úřady oznámily nová podpůrná opatření pro realitní společnosti. Kryptoměny se obchodují o něco výše, zatímco drahé kovy se obchodují smíšeně. Ropa si připisuje přibližně 0,2 %.

Ekonomický kalendář na nadcházející den je sice stručný, ale obsahuje několik zajímavých událostí. CBRT dnes ve 13:00 oznámí poslední letošní rozhodnutí o úrokových sazbách a očekává se, že hlavní úrokovou sazbu ponechá beze změny na 9,00 %. Ve 14:30 bude zveřejněna konečná zpráva o vývoji HDP v USA za 3. čtvrtletí 2022. Jelikož však půjde o třetí zveřejnění, očekává se, že revize budou malé, pokud vůbec nějaké, a trh může údaje ignorovat. Nicméně revize HDP Spojeného království za 3. čtvrtletí zveřejněná dnes v 8:00 ukázala revizi směrem dolů a vyvolala určité oslabení GBP, takže po amerických údajích jsou možné i určité pohyby.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

13:00 - Centrální banka Turecka, rozhodnutí o sazbách

14:30 - USA, týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Oček.: 225k. Dříve: 211k

14:30 - USA, balíček dat Q3 2022 (třetí zveřejnění).

  • Růst HDP (meziročně). Druhé zveřejnění: 2,9 % 

  • Jádrové PCE. Druhé zveřejnění: 4,6 % QoQ

  • Náklady spotřebitelů (meziročně). Druhé zveřejnění: 1,7 %

16:30 EIA, změny v zásobách zemního plynu. Oček.: -92 bcf. Dříve: -50 bcf

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět