Ekonomický kalendář: Údaje o inflaci v eurozóně a Kanadě

9:23 19. září 2023
  • Evropské indexy otevřely mírně níže
  • Údaje o inflaci z eurozóny a Kanady
  • Údaje z amerického trhu s bydlením za srpen

Evropské akciové indexy zahájily dnešní obchodování mírným poklesem, který následoval po nevýrazném obchodování během dnešní asijsko-pacifické seance. Zdá se, že trhy jsou ve vyčkávacím režimu před maratonem událostí nejvyššího významu v druhé polovině týdne, včetně FOMC, BoE a bleskových PMI za září.

Dnešní ekonomický kalendář zahrnuje zveřejnění inflace z eurozóny a Kanady. Údaje z Evropy však budou revizí, proto by neměly mít na EUR velký vliv. USDCAD může kolem 14:30 zaznamenat větší volatilitu, protože současně budou zveřejněny údaje o kanadské inflaci a americkém trhu s bydlením. Ropa se nadále obchoduje na vyšší úrovni a zpráva API o zásobách ropy bude obchodníky s ropou bedlivě sledována.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

11:00  Eurozóna, inflace CPI v srpnu (konečná).

  • Hlavní údaje: 5,3 % meziročně v prvním zveřejnění (dříve 5,3 % meziročně)
  • Core: 5,3 % meziročně v prvním zveřejnění (dříve 5,5 % meziročně)

14:30  USA, údaje o trhu s bydlením za srpen

  • Stavební povolení. Očekává se: 1440 tis. Předchozí: 1443 tis.
  • Zahájení výstavby bytů. Očekává se: 1440 tis. Předchozí: 1452 tis.

14:30 Kanada, inflace CPI za srpen. Očekává se: 3,8 % meziročně. Předchozí: 3,3 % r/r

22:40  Zpráva API o zásobách ropy v USA. Očekává se: -1,1 mb. Předchozí: Předchozí: +1,17 mb

Projev centrálních bankéřů

  • 10:15  BoE Saporta
  • 14:30  ECB Elderson
  • 20:00  BoC Kozicki


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět