Ethereum stojí tváří v tvář nabídkovému šoku

17:34 9 August 2022

Ethereum se připravuje na zářijový přechod na deflační verzi 2.0. Od tohoto přechodu se očekává úspora až 99,5 % energie použité na nynější řešení Proof of Work. Způsobí zastvaení těžby nabídkový šok?

  • Přechod ETH na Proof of Stake může zmrazit nabídku o 80 - 90 %, což je ekvivalent třech, zároveň probíhajících, halvingů BTC
  • V minulosti byl halving (snížení nabídky a odměn pro těžaře na polovinu) jedním z tahounů valuací BTC, zejména pak v letech 2012, 2016 a 2020, což se vždy odehrálo před novým býčím kryptoměnovým trhem. Odtud pochází myšlenka tzv. cyklů půlení bitcoinu, které jsou jedním z hlavních analytických ukazatelů pro býky
  • Pokud Ethereum zareaguje podobným způsobem jako BTC v drastické redukci nabídky, PoS by mohl přinést skok ve valuaci, která by byla vedena změnou provozních podmínek poptávky v prostředí omezené nabídky
  • Kryptoměny se klasifikují jako riziková aktiva, kterým nefandí vysoká inflace a snižující se chuť investorů riskovat. "Sloučení" by mohlo projít bez vzestupné ozvěny, pokud tržní podmínky udrží poptávku po digitálních aktivech na nízké úrovni. Důležitým faktorem tvořícím poptávku po ETH bude zítřejší zveřejněná míra inflace v USA. Nižší reportovaný výsledek podpoří kryptoměnové valuace, protože očekávání většího zvýšení úrokových sazeb poklesne.  

Nabídka ETH pokračuje v růstu již od ledna letošního roku. Aktualizace EIP-1559 v prostředí omezené poptávky nevytvořila z ETH deflační měnu. Rekordmani jsou Solana a Avalanche, jejichž nabídka se zvýšila o 12 %. Zdroj: Kraken Intelligence

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Vidíme, že obtížnost inverze se snížila o 22 %, což ukazuje na spotupně snižující se hashrate, tj. výpočetní výkon sítě. Odměny pro těžaře nyní činí pouze 30 % ročního průměru. Data naznačují, že těžaři ze sítě ETH se s přicházejícím "sloučením" odvracejí k jiným ekosystémům nebo se zbavují svého hardware, který může sloužit ke hraní her. Přechod na verzi 2.0 úplně zastaví aktivitu těžařů ETH na blockchainu, čímž pozitivně ovlivní investory. Zdroj: GlassnodeOd posledního půlení bitcoinu uběhlo 819 dní, což znamená, že se kryptoměna blíží k dalšímu halvingu, jehož realizace se očekává v první polovině roku 2024. Nárůst BTC obvykle začal rok před půlením a, kdy trh začíná nakupovat v rámci "akce". Pokud by se měl scénář znovu opakovat, cena BTC by se z býčího trhu neměla zvedat dříve než na jaře příštího roku. Zdroj: HalvnigTracker, TwitterEthereum, H4 interval. Druhá největší kryptoměna nezvládlaprolomit pod 23,6% Fibo retracement sestupné vlny zahájené v listopadu 2021 a ETH nyní bojuje za ubránění úrovně poblíž 1 650 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět