Euro na začátku nového měsíce výrazně posiluje

14:32 1. března 2023

Euro zahájilo březen silným růstem, neboť čerstvé předběžné údaje o inflaci z Francie a Španělska ukázaly, že cenové tlaky minulý měsíc zrychlily. Zvýšila se také inflace v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější části Německa. Trhy počítají s tím, že ECB v březnu zvýší sazby o dalších 50 bazických bodů, zatímco maximální sazba vkladové facility by měla v únoru 2024 dosáhnout 4 %, tedy více než 3,9 % z konce února. 

Na druhé straně britská libra dnes patří k nejhůře výkonným měnám G10, když čerstvé komentáře guvernéra BoE Baileyho zastínily optimismus ohledně dohody Británie s EU o obchodu po brexitu týkající se Severního Irska. Bailey uvedl, že další zvýšení sazeb může být vhodné, ale nic není rozhodnuto, protože inflace je mírně slabší a aktivita a mzdy mírně vyšší. Zdá se, že jeho nerozhodnost trhy vnímaly dobře.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Nejvýkonnějšími hlavními měnami jsou EUR a NZD, zatímco GBP a USD nejvíce zaostávají. Zdroj: xStation5

EURGBP na začátku dnešní seance prudce vzrostl, nicméně kupci se snaží dosáhnout hlavní rezistence na úrovni 0,8875, kde se nachází předchozí cenové reakce a 23,6 % Fibonacciho retracement vzestupné vlny zahájené v prosinci 2022. Dokud se cena bude nacházet níže, nelze vyloučit pullback směrem k lokálnímu supportu na úrovni 0,8815. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět