Euro po komentáři Lagardeové dále oslabuje

15:16 2. února 2023

Tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové začala ve 14:45. 

Klíčové informace:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
 • ECB hodlá na svém březnovém zasedání zvýšit sazby o 50 bb.
 • Další zvýšení závisí na makro situaci (mírně holubičí tón).
 • Růst HDP zůstane slabý, ekonomická aktivita klesá
 • Vysoká inflace a přísnější podmínky financování vedly k poklesu výroby a osobních výdajů
 • Fiskální politika může zesílit inflační tlaky, to vyžaduje silnější reakci ECB
 • Zvýšení mezd posílí kupní sílu spotřebitelů
 • inflační rizika jsou nyní vyrovnanější
 • míra nezaměstnanosti se může zvýšit
 • ekonomika je silnější, než se očekávalo
 • ekonomická situace by se měla v příštích měsících zlepšit
 • tempo tvorby pracovních míst se může zpomalit
 • Ceny energií jsou v prosinci nižší, než se očekávalo, což způsobuje pokles inflace

Měnový pár EURUSD se během konference pohyboval níže. Komentáře Lagardeové a samotné rozhodnutí ECB nejsou vnímány ani jako příliš holubičí, ani jako jestřábí. Trh si stále více uvědomuje blížící se pivot centrálních bank.

EURUSD během konference Lagardeové prohloubil pokles. Hlavní měnový pár v současnosti testuje zónu krátkodobé podpory v oblasti 1,0930. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět