EURUSD bez reakce na komentáře Bularda z Fedu

17:37 24. března 2023

Po komentářích Raphaela Bostica, šéfa atlantského Fedu, jehož názor je, že scénář americké recese je nepravděpodobný a bankovní sektor je silný, se v podobném duchu vyjádřil i šéf St Louis Fedu James Bullard, známý svým jestřábím postojem. Podle jeho názoru rychlá reakce na bankovní krizi znamenala, že se Fed může znovu zaměřit na boj s inflací, ale regulační orgány mohou v případě potřeby udělat více. Janet Yellenová zároveň svolala uzavřené zasedání Rady pro dohled nad finanční stabilitou.

Fed Bullard

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Bankovní systém ve Spojených státech je stále velmi silný a odolný; ve velmi dobrém stavu;
  • Inflační očekávání jsou relativně nízká, což je dobrým znamením pro letošní desinflaci;
  • Podniky se přizpůsobí obtížím na trhu práce, ale bude to nějakou dobu trvat;
  • Opuštění 2% inflačního cíle by bylo „katastrofou“, která by svět vrátila do 70. let;
  • Dnešní situace je radikálně odlišná od situace v letech 2007–2009;
  • Lidé by si měli pamatovat, že máme k dispozici mnoho nástrojů;
  • Trhy zatím na převzetí Credit Suisse reagují pozitivně;
  • SVB je velmi neobvyklý případ, ale není neobvyklé, že se některé společnosti nepřizpůsobí měnícím se finančním podmínkám;
  • Inflace je příliš vysoká a makroekonomická data z USA jsou vyšší, než se očekávalo;
  • Regulátoři mohou v případě potřeby udělat více pro snížení finančního stresu.

Graf EURUSD, interval M15. Dolar vůči euru posílil kvůli slabšímu sentimentu na evropském finančním trhu, ale vyhlídky na další zásahy regulátorů v americkém bankovním sektoru zastínily vyšší údaje PMI, které opět vyvíjely tlak na dolar zvednutím EURUSD nahoru. Úroveň 1,077 na 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny zahájené v polovině března se může ukázat jako klíčová pro býky. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět