📉EURUSD klesá na 4-týždňové minimum❗

18:33 6. února 2023

⬇EURUSD prehlbuje korekciu už tretiu seansu po sebe

Pár EURUSD klesol na najnižšiu úroveň od začiatku januára, čím predĺžil nedávne straty. Dolár je podporený nedávnymi údajmi NFP, ktoré posilnili stávky, že FED udrží sadzby na vyššej úrovni dlhšie. Investori zároveň strávili holubičí podnet od politikov v Európskej centrálnej banke napriek jastrabiemu postoju.

Veľmi silné dáta z amerického trhu práce za január sú v rozpore s naratívom, že teraz Fed odovzdá štafetu ECB, skôr sa zdá, že obe banky sa budú uberať viac-menej rovnakým smerom. V kombinácii s podozrivo dobrým indexom služieb ISM najnovšie správy tiež naznačujú, že americká ekonomika sa nespomalí rýchlejšie ako európska, čo sa nedávno považovalo za základný scenár.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Z technického hľadiska najpopulárnejší menový pár klesol na rozhodujúci support 1,0720, ktorý je označený predchádzajúcimi cenovými reakciami, 50 SMA (zelená čiara) a spodnou hranicou štruktúry 1:1. Prelomenie pod túto oblasť by pripravilo cestu k ďalšiemu silnému supportu na hodnote 1,0570, ktorý sa zhoduje s 38,2% Fibonacciho retracementom klesajúcej vlny spustenej v máji 2021. Pokiaľ však cena bude nad vyššie spomínanou zónou podpory 1,0720, ďalší vzostupný impulz smerom k nedávnym maximám vo výške 1,10 ostáva možný.

EURUSD, D1 interval. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět