Evropské indexy dnes rostly, Kofola zveřejnila výsledky

20:15 24. listopadu 2022

Evropské akciové indexy uzavřely dnešní seanci pozitivně. Zatímco německý blue chip index DAX (DE30) získal stejně jako index pražské burzy PX (CZKCASH) 0,78 %, španělský IBEX 35 (SPA35) si připsal 0,68 %.

Dnešní den byl poznamenán americkým státním svátkem, během kterého se neobchodovalo. V Německu byl zveřejněn index agentury IFO, který přinesl výsledky nad očekávání. Podnikatelské klima bylo v listopadu ohodnoceno 86,3 bodů a index aktuálních podmínek dosáhl na 93,1 bodů.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Kurzy indexu pražské burzy a akcií po uzavření úterní  seance. Nejvýkonnější titulem se dnes stal ČEZ (CEZ1.CZ). Zdroj: Bloomberg

Dnes po uzavření pražského trhu zveřejnila své výsledky za 3. čtvrtletí a 9 měsíců roku Kofola (KOFOL.CZ). Společnost ve 3. kvartále utržila 2,35 mld., což bylo v souladu s odhady. Čistý zisk na akcii se pak meziročně propadl o 30 % na 8,27 Kč na akcii. Akcie společnosti uzavřely dnešní seanci s 1,28% ziskem na 237 kč. Nejvýkonnějším titulem pražského indexu se dnes stal ČEZ (CEZ1.CZ), jež si připsal 1,68 % a senaci zakončil na 818,50 Kč. Banky se dnes taktéž obchodovaly se zisky.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět