Fed očakáva silnejšie ekonomické oživenie

20:49 16 September 2020

Federálny rezervný systém zverejnil svoje najnovšie makroekonomické projekcie spolu s oznámením menovej politiky. Ukázalo sa, že projekcie boli optimistickejšie ako prognózy zverejnené v júni.

  • Americké HDP sa v roku 2020 zníži o 3,7% (oproti júnovej projekcii: -6,5%)
  • Miera nezamestnanosti v USA bude na konci roka výrazne nižšia (podobne ako v rokoch 2021 a 2022)
  • Vyššia inflácia v rokoch 2020 aj 2021. Napriek tomu by PCE a jadrová PCE inflácia mali dosiahnuť cieľ až v roku 2023.
  • Fed očakáva sadzby blízko nuly, až do roku 2023
  • Medián dlhodobých sadzieb zostáva na úrovni 2,5%

Solídne makroekonomické projekcie, najmä pre rok 2023. Napriek tomu väčšina členov Fedu neočakáva žiadne zmeny týkajúce sa vyšších úrokových sadzieb. To je rozhodujúce pre akciové trhy, zlato a ďalšie rizikové aktíva - sadzby zostanú aj napriek lepšiemu ekonomickému výhľadu takmer nulové. Zdroj: Fed

Sdílet
Zpět