FedEx po optimistických odhadech pro rok 2023 vzrostl o 8 %

17:30 24 June 2022

FedEx (FDX.US) včera po uzavření burzy zveřejnil výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí 2022 a také za celý fiskální rok 2021. Zatímco výsledky ve 4. kvartálu nedosáhly očekávání analytiků, společnost zveřejnila silný odhad na příští fiskální rok (červen 2022 - květen 2023), což vedlo k dnešnímu posílení cen akcií.

FedEx vykázal za 4. čtvrtletí tržby ve výši 24,4 miliard dolarů, což bylo těsně pod odhadem analytiků (24,57 miliard). Provozní zisk dosáhl 2,23 miliard USD, odhad této položky byl 2,28 miliard. Tento provozní zisk znamenal provozní marži 9,2 %, očekávalo se však 9,4 %. Společnost vykázala upravený zisk na akcii ve výši 6,87, to odpovídalo očekáváním trhu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tržby a provozní zisk byly nižší, než se očekávalo, avšak výhled na příští rok zůstává optimistický. FedEx očekává upravený čistý zisk mezi 22,50 - 24,50 USD. Jedná se o odhad vyšší než v minulosti, dříve měl čistý zisk činit 22,36 USD. Zvýšení cen odesílání balíčků spolu s nižšími náklady jsou důsledkem zmírnění nedostatku pracovních sil, což společnost posunulo na dráhu úspěchu v příštím účetním obdobím.

Akcie společnosti FedEx (FDX.US) se dnes obchodují s více než 8% zisky, díky vykázaným výsledkům za 4. kvartál spolu s optimistickým odhadem na rok 2023. Akcie vyskočily kolem 38,2% retracementu a samozřejmě také horní hranice struktury Overbalance. Je nutno zdůraznit, že se akcie pohnula výše nad předchozí lokální maxima, což posiluje šance na ukončení sestupného trendu. Nejbližsí úroveň rezistence může být na ceně 255,50 USD. Zdroj:xStation5 

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Sdílet
Zpět