Graf dne: ITA40 (24.01.2022)

10:40 24. ledna 2022

Italský parlament se dnes schází k volbě prezidenta země. Na rozdíl od mnoha západních evropských zemí, kde občané volí prezidenta přímo, mají v Itálii toto právo členové parlamentu a regionální zástupci. Na volbě se tak podílí 630 poslanců, 320 senátorů a 58 představitelů regionálních vlád. Kandidát potřebuje ke svému zvolení 2/3 hlasů v prvních 3 kolech a více než 50 % hlasů v kole čtvrtém.

Až do víkendu měli nejblíže ke zvolení hlavní kandidáti - premiér Mario Draghi a předchozí premiér Silvio Berlusconi. Ten se však rozhodl z boje odstoupit a Mario Draghi se stal hlavním kandidátem na prezidentskou funkci. Stále však není jisté, že se mu podaří zvítězit. Draghi je premiérem, kterému se podařilo vyřešit několik parlamentních krizí. Jeho úspěch vede paradoxně některé zákonodárce, aby pro něj nehlasovali. Jeho odstoupení by totiž mohlo vyvolat předčasné volby. Můžeme se tak dočkat na této frontě ještě nějakých překvapení.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Na hlavním italském indexu FTSE MIB (ITA40) vidíme, že se index pohybuje v rostoucím kanálu už od listopadu 2020. Na indexu proběhlo v posledním roce několik korekcí (stejné velikosti), takže spodní limita tržní geometrie na úrovni 25 950 bodů je vnímána jako klíčový support. V jeho blízkosti se navíc nachází 200 období klouzavý průměr (fialová čára). Aby se však ITA40 na tuto úroveň dostal, tak nejdříve musí prorazit pod spodní limitu kanálu. Index se na počátku týdne obchoduje mírně nad touto úrovní v pozitivním trendu, ale pohyb zatím příliš malý, abychom mohli mluvit o výraznější korekci.

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět