Grafy týdne: Ethereum, GOLD, NATGAS (26.10.2022)

13:51 26. října 2022

GOLD

Zlato, stejně jako ostatní drahé kovy, těží ze slabšího dolaru. Na grafu zlata v intervalu H4 je vidět vytvářející se formace obrácená hlava a ramena. Kotacím zlata se dnes podařilo opustit klesající kanál, což dává šanci realizovat potenciální rozsah zmíněné formace oRGR. Klíčová úroveň 1670 USD, která je aktuálně testována, však zůstává, což je výsledek předchozích cenových reakcí a linie krku formace. V případě proražení směrem vzhůru není vyloučen ani pohyb k 1722 USD.GOLD interval H4. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ethereum

Na trhu kryptoměn je pozorována poměrně velká volatilita. Včera se kotacím etherea podařilo překonat rezistenci na úrovni 1445 dolarů a dnes byla otestována z druhé strany a působila jako support. Pokud se cena udrží výše, existuje šance na útok na rezistenci na úrovni 1560 USD, která je výsledkem horní hranice systému 1:1. Její případná negace by zase mohla vést k rozšíření růstu směrem k další rezistenci na úrovni 1765 USD. Na druhou stranu pouze návrat ceny pod 1445 USD by mohl změnit sentiment na klesající trend.

Ethereum interval D1. Zdroj: xStation5

NATGAS

Při pohledu na graf NATGAS v intervalu H4 došlo v nedávné době k realizaci rozsahu naznačeného širokou formací hlavy a ramen (formace vyznačená modře), po které se akcie v současné době nachází v korekci směrem nahoru. Navzdory dynamickému odrazu se zdá, že je příliš brzy hovořit o změně trendu. Úroveň 6,30, která vyplývá z předchozích cenových reakcí, je třeba považovat za krátkodobou rezistenci, zatímco důležitější je pouze úroveň 6,65, která vyplývá z horní hranice systému 1:1. Dokud nebude negována, zůstává hlavní trend klesající.NATGAS interval H4. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět