⏫Hliník roste o 2,5%

16:24 27. června 2023

Naděje na čínské stimuly zvedají ceny průmyslových kovů, nicméně výhled zůstává nejasný

Ceny hliníku vyskočily na téměř 2 200 dolarů za tunu v naději na větší stimulaci v Číně, což dnes také vedlo k růstu čínských indexů. Silné zisky lze zaznamenat i na trzích s niklem a zinkem, zatímco měď zaostává a za celý den si připisuje méně než 1 %.

Hliník a další aktiva, která jsou úzce spjata se situací v Číně, posílily po projevu čínského premiéra na Světovém ekonomickém fóru v čínském Pekingu. Poukázal na to, že růst HDP ve 2. čtvrtletí 2023 by měl být vyšší než v 1. čtvrtletí a že v červenci by měla být oznámena další stimulační opatření.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Na druhé straně se nad trhy průmyslových kovů včetně hliníku stahují bouřlivá mračna.

  • Problémy se zásobováním z předchozího roku byly vyřešeny. V loňském roce poklesla evropská produkce hliníku o 10 % v důsledku vysokých cen energií, ale v letošním roce by tyto problémy neměly nastat.
  • Světová banka poukazuje na to, že hospodářské oživení v Číně se letos projeví především ve službách, podobně jako tomu bylo v západních ekonomikách
  • Čínský trh s bydlením se sice stabilizoval, ale nelze očekávat rychlé oživení
  • Světová banka očekává v letošním roce pokles cen o 10 % a mírné oživení v roce 2024
  • Spojené státy nepovolují na svých burzách prodej hliníku ruského původu a některé strany také nejsou ochotny přijímat dodávky ruského hliníku ze zásob LME. V současné době tvoří více než polovinu zásob na LME hliník ruského původu.

Na druhou stranu nelze vyloučit silnější oživení v Číně, které je taženo trhem s bydlením, nebo přísnější sankce vůči Rusku, jako je zákaz obchodování s ruským hliníkem a jeho vyřazení ze zásob LME. Kromě toho může k problémům v dolech vést také počasí.

Je třeba poznamenat, že ještě včera se hliník obchodoval na nejnižších úrovních od loňského podzimu. Brzy můžeme pozorovat prolomení 200sekčního klouzavého průměru pod 50sekční klouzavý průměr, což by byl medvědí signál. Pozornost je třeba věnovat také volatilitě jüanu - pokud by se jüan vůči americkému dolaru zotavil, například kvůli holubičímu Fedu, ALUMINIUM by mohlo vyskočit. Nicméně se zdá, že rally ALUMINIUM může být v tuto chvíli krátkodobá.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa