Jak zareaguje FED na krizi bankovního sektoru? Sledujte živě rozhodnutí o úrokových sazbách v USA!

10:54 22. března 2023

Zasedání FEDu, americké centrální banky, přichází po týdnech ekonomických turbulencí,
včetně vysoké inflace, silného růstu pracovních míst a pádu několika velkých bank. Povede
poslední vývoj událostí k zastavení zvyšování úrokových sazeb, nebo bude předseda Jerome
Powell dál pokračovat v utahování americké ekonomiky?


Na první pohled se může zdát, že utahování měnové politiky by mohlo být pozastaveno,
nicméně většina expertů (dle Bloombergu) aktuálně očekává další nárůst úrokových
sazeb. Americká ekonomika sice v posledních týdnech zaznamenala pozitivní snižování inflace,
přesto je 2% inflační cíl centrální banky stále velmi daleko. Kritici pokračujícího zvyšování sazeb
upozorňují na dlouhé období, než se růst sazeb začne v ekonomice projevovat. Změny
úrokových sazeb a další nástroje monetární politiky se zpravidla plně projeví v ekonomice až po
několika měsících. Je tedy možné, že úrokové sazby jsou již nastavené dostatečně vysoko
a další zvýšení by mohlo ekonomiku zbytečně škrtit, což by následně mohlo vrhnout celou
ekonomiku do recese.
Na druhé straně je zde ale případ 70. let, kdy FED otočil s kormidlem příliš brzy, což
vedlo k ekonomickým problémům trvajícím celé desetiletí. Dá se tedy očekávat, že
současné představenstvo FEDu nebude chtít tuto chybu opakovat. Toto naznačili členové
FOMC už na posledním únorovém zasedání a podobně se vyjadřoval také předseda FEDu na
počátku března před americkým kongresem.
Nejpravděpodobněji se tedy nyní jeví zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. FED už ale v
minulosti finanční trhy několikrát překvapil. Můžeme se tedy dočkat také ponechání sazeb beze
změny a ani zvýšení o 50 bazických nelze zcela vyloučit. Na základě futures na úrokové sazby
můžeme říci, že trh očekává jeden den před rozhodnutím o sazbách jejich růst o 20 bazických
bodů. Ať už ale bude finální rozhodnutí jakékoliv, dopad na finanční trhy bude značný.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Živý komentář Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách lze sledovat živě 22. března od
18:40 na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=sH2UvLTH82s.

Pokud Vás zajímá téma tradingu nebo makroekonomiky, XTB již tuto sobotu 25.3. od 13:00
pořádá Online trading konferenci 2023. Kromě rad pro začínající obchodníky a práce s grafy
se na akci budou probírat právě i makroekonomická témata – akce tím pádem bude přínosná
jak pro tradery, tak i pro dlouhodobější investory.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět