Klíčové body z rozhovoru mezi Putinem a Xi Jinpingem

18:43 21. března 2023

Čínský prezident Si Ťin-pching byl v minulých dnech na návštěvě Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Návštěva byla na Západě pozorně sledována kvůli možným náznakům toho, že Čína nabízí Rusku dodávky smrtících zbraní. Na tiskové konferenci po rozhovorech ani ve vydaném společném prohlášení však žádné zmínky o zvýšených vojenských dodávkách nezazněly. Nicméně bylo oznámeno, že se prohloubí spolupráce mezi ruskými a čínskými ozbrojenými silami a budou se konat regulérní letecká a námořní cvičení. Celkově se rozhovory zaměřily především na hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi, jak se všeobecně očekávalo. Níže uvádíme několik klíčových informací z novinových titulků, které vyšly po skončení rozhovorů.

Celkové zhodnocení

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
 • Podepsány dokumenty o strategické spolupráci mezi Čínou a Ruskem

 • Xi pozval Putina na letošní návštěvu Číny. Putin takovou návštěvu nevyloučil.

 • Byl doporučen pravidelný kontakt mezi premiéry Číny a Ruska

 • V jaderné válce není vítězů a nikdy by neměla být rozpoutána

 • Prohlubování čínsko-ruské spolupráce není konfrontační vůči ostatním zemím

 • Rusko pozitivně hodnotí postoj Číny k Ukrajině

 • Spolupráce mezi ruskými a čínskými ozbrojenými silami se bude prohlubovat, budou se konat pravidelná letecká a námořní cvičení

 • Vztahy mezi Čínou a Ruskem by neměly být vnímány jako vojensko-politické spojenectví

Putin

 • Obchodní a hospodářská spolupráce je hlavní prioritou čínsko-ruských vztahů

 • Rusko je připraveno zvýšit dodávky ropy do Číny a zvýší vývoz zkapalněného zemního plynu do Číny

 • Putin prohlásil, že mírový plán navržený Čínou by mohl být základem pro urovnání války na Ukrajině, pokud budou Západ a Kyjev připraveny k rozhovorům

 • Rusko pomáhá budovat atomové stanice v Číně

 • Will reagoval na plány Spojeného království poslat na Ukrajinu munici s ochuzeným uranem

Xi

 • Dohoda o zvýšení obchodu s ropnými produkty s Ruskem.

 • Souhlasil s rozšířením spolupráce s Ruskem v oblasti digitální ekonomiky

 • Zdůraznil odpovědný dialog jako způsob řešení ukrajinské války

Co se týče reakce trhu, nebyla téměř žádná. Vzhledem k tomu, že kromě již všeobecně očekávaných prohlášení nebyla učiněna žádná významná prohlášení, trhy jednání a jeho výsledky většinou ignorovaly.

 

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět