Komoditné zhrnutie - Ropa, Zlato (07.01.2021)

17:53 7. ledna 2022

Ropa

 • Prerušenia dodávok v Líbyi a Kazachstane boli vyriešené
 • Saudská Arábia znižuje vývozné ceny pre Áziu o 1,0 až 1,3 USD za barel
 • Zníženie cien môže znamenať, že dopyt nie je dostatočný na to, aby absorboval nedávne zvýšenia ponuky OPEC+
 • Omicron zostáva významným zdrojom neistoty v súvislosti s dopytom po rope. Pandemická situácia v Ázii však vyzerá stabilne v porovnaní s Európou či Severnou Amerikou
 • Objavili sa fámy, že Saudská Arábia a potenciálne Irak a Spojené arabské emiráty sú jedinými producentmi ropy, ktorí sú schopní neustále zvyšovať produkciu každý mesiac.
 • Rusko ponechalo svoju produkciu v decembri nezmenenú, a to aj napriek vyšším povolenkám z dohody OPEC+.
 • Goldman Sachs je na komoditných trhoch optimistický a tvrdí, že veľký býčí trh sa začal v rokoch 2020/21. Banka očakáva, že bull run na komodity bude trvať niekoľko rokov aj napriek sprísňovaniu politiky centrálnych bánk
 • Špekulatívne pozície na komoditných trhoch zostávajú na nízkych úrovniach, čo predstavuje potenciálny protichodný signál
 • Goldman Sachs tvrdí, že Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sú jediné krajiny schopné zvýšiť produkciu v porovnaní s úrovňami z januára 2020
 • GS predpovedala 85 USD za barel v Q1 2022 za predpokladu, že sa dodávky z Iránu vrátia na trh. Zatiaľ to však vyzerá veľmi nepravdepodobne

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zásoby ropy v USA skončili rok pod 5-ročnými sezónnymi minimami. Zdroj: Bloomberg

 

Rast produkcie OPEC sa spomaľuje. Len 2 členovia kartelu majú väčší produkčný potenciál ako v časoch pred pandémiou, čo naznačuje, že ponuka sa tento rok pravdepodobne nevráti na úroveň 30 miliónov barelov denne. Zdroj: Bloomberg

Zlato

 • Výnosy v USA sú na najvyššej úrovni od marca 2021
 • Zápisnice z FOMC naznačujú, že sprísnenie politiky USA môže byť rýchlejšie a rozhodnejšie
 • Minutes naznačili, že Fed si je vedomý, že rozhodnutie o začatí s normalizácie politiky prišlo neskoro
 • Silný trh práce v USA umožňuje Fedu zamerať sa viac na mandát cenovej stability
 • Cena zlata sa chystá zaknihovať najhlbší týždenný pokles od novembra
 • Treba však poznamenať, že prvé zvýšenie sadzieb v cykle bolo bodom obratu ceny zlata v minulosti.
 • Držba zlata v centrálnych bankách klesla v novembri prvýkrát za 11 mesiacov (-21,2 tony). Turecko, Rusko, Kirgizsko a Uzbekistan predali zlato, zatiaľ čo Kazachstan, Poľsko, India a Írsko zvýšili držbu zlata
 • Svetová rada pre zlato poukazuje na to, že centrálne banky zostali v roku 2021 čistými nákupcami zlata. Čisté nákupy však neboli také veľké ako v roku 2020

Aktivita ETF na trhu zlata bola v posledných týždňoch obmedzená, no začiatok nového roka priniesol niekoľko nákupov. Obmedzená je aj aktivita špekulantov na termínovom trhu. Zdroj: Bloomberg​​​​​​​

Zlato testuje kľúčovú podporu na úrovni 1 790 dolárov za uncu. Americké výnosy však ospravedlňujú nižšie cenové úrovne zlata. Zdroj: xStation5​​​​​​​


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět