Krypto zprávy: Bitcoin drží úroveň 26 000 $. Krypto je pod tlakem averze k riziku 📊

11:50 25. září 2023

Nálada na trhu s kryptoměnami zůstává slabá, uprostřed poklesů na globálních akciových trzích, silného dolaru a rostoucích výnosů, které vyvíjejí tlak na riziková aktiva. Bitcoin zůstává nad 26 000 $ a ztrácí méně než 2 %, pod tlakem se obchodují i Ripple, Alogrand a Kyber, které dnes ztrácí téměř 8 %. Skvěle si naopak vede Moonbeam, který po zprávách o potenciálním vstupu na burzu Upbit získal téměř 39 % – objem obchodů na kryptoměně se přes noc zvýšil téměř 20násobně.

  • Řada indikátorů Glassnode ukazuje na oživení medvědího sentimentu (cena klesla pod průměrnou kupní cenu krátkodobých investorů nakupujících BTC za posledních 155 dní)
  • Analytici Glassnode ve své nejnovější analýze zdůraznili, že letošní příliv nových investorů na trh s kryptoměnami byl pozitivní, ale velmi malý.
  • Data z řetězců ukazují, že množství bitcoinů uložených na burzách v posledních týdnech roste, což může naznačovat prodloužené období oslabení BTC

Grafy Bitcoinu a Moonbeam (D1)

Při pohledu na graf BITCOIN vidíme, že cena se obchoduje pod SMA100 a SMA200 a prodejci možná budou chtít otestovat 38,2 Fibonacciho retracement na 25 600 $, což se zatím ukázalo jako důležitá podpora. Prolomení této hranice by mohlo naznačovat test 21 700 $, kde běží 61,8 Fibo. Na druhou stranu však MACD naznačuje býčí divergenci podobnou té z podzimu 2022 (žlutý obdélník) – klíčová rezistence zůstává kolem 28 000 USD (23,6 Fibo vzestupné vlny z listopadu 2022).Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Cena kryptoměny MOONBEAM vystřelila vzhůru v naději na kotování kryptoměny na velkých burzách a následné zvýšení zájmu ze strany spekulantů, ale zisky byly rychle uhašeny poblíž SMA200 (červená čára) a nyní se stahují do oblasti kolem 0,22 USD stanoveného SMA100 a předchozí cenové reakce. Pokud se býkům nepodaří znovu vystoupat nad SMA200 - základní scénář je další sestupný trend. Indikátor RSI ukazuje na téměř překoupenost na úrovni 76 bodů.

Zdroj: xStation5

On-chain data

Níže vidíme, že procento krátkodobých adres na zisku opět zaznamenalo masivní pokles na úrovně, které nebyly za posledních 11 měsíců zaznamenány (více než 97,5 % adres zaznamenává ztráty). To může znamenat, že tlak na výprodej BTC se ztrátou ve skupině STH (Short-Term-Holders) může narůstat, jak dokládá vzorec předchozího chování na řetězci (kdy cena klesla pod průměrnou nákupní cenu STH BTC).woc-38-04.png

Zdroj:Glassnode

Podíváme-li se historicky, s výjimkou několika případů, kdy podobná situace jako současná, pokles ceny pod průměr STH byl někdy „protistranným“ signálem; signalizace přeprodaného trhu – potenciální akumulační příležitost pro dlouhodobé investory.woc-38-07(1).png

Zdroj: Glassnode

Index důvěry nových investorů (Glassnode jej vypočítává odečtením od průměrné nákupní ceny BTC dlouhodobých adres (LTH), průměrné nákupní ceny investorů, kteří vyprodávají bitcoiny a vydělený aktuální tržní cenou) opět klesl do záporných hodnot, poprvé od ledna 2023.

woc-38-09.png

Zdroj: Glassnode


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa