🔽 NATGAS koriguje z dvouměsíčních maxim

12:00 19. května 2023

NATGAS dnes padá o 1,5 %, ale počasí by mohlo přinést zisky

NATGAS včera rostl díky:

  • Menší než očekávané budování zásob zemního plynu EIA. Zásoby vzrostly o 99 bcf, zatímco trh očekával nárůst o 110 bcf. Růst však byl v souladu s pětiletým průměrem
  • Byla vydána nová předpověď počasí pro letní období od NOAA, která ukazuje potenciál pro velmi vysoké teploty v klíčových státech z hlediska poptávky po chlazení

Kromě toho se nedávno objevily některé faktory, které by také mohly vyvolat vzestupný tlak na komoditu:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Těžba plynu v Kanadě prudce klesá. Vrtná činnost v Kanadě začala klesat mnohem dříve než ve Spojených státech. To naznačuje, že těžba v USA může v nadcházejících týdnech také výrazně klesnout vzhledem k nedávnému poklesu počtu aktivních plynových vrtných zařízení
  • Srovnávací zásoby jsou na cyklických maximech, což lze považovat za opačný signál
  • Freeport LNG terminál vyváží až 2,3 miliardy kubických stop plynu denně, čímž dosahuje nových rekordních úrovní

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že k rolloveru dojde příští týden (aktuálně kolem +0,12 $ za MMBTu). Vzhledem k současným cenám NATGAS by to vedlo k testu 2,70 USD/MMBTu. Ceny vyskočily okolo 0,15 USD/MMBTu po posledním rolloveru, ale později vyvolaly další pokles. Nelze vyloučit situaci, kdy se prodejci vrátí na trh poté, co se kontrakt přeroluje a ceny na kontraktu budou pro medvědy opět atraktivní. Na druhou stranu sezónní patterny naznačují, že NATGAS může být nastaven na oživení poté, co v polovině června dosáhne místního minima.

Zdroj: NOAA

Zásoby zemního plynu rostou v souladu se sezónními trendy. Srovnávací zásoby jsou na extrémně vysokých úrovních (převrácená osa), což signalizuje potenciální lokální nízké ceny zemního plynu. Přesto se ceny po podobných situacích v letech 2017 a 2020 obchodovaly do strany až 6 měsíců. Zdroj: Bloomberg, XTB

NATGAS koriguje z oblasti okolo 2,6 USD/MMBTu. Rozsah největší korekce v aktuálním vzestupném impulsu naznačuje možnost poklesu ceny na zhruba 2,4 USD/MMBTu. Na druhou stranu k takové korekci nemusí dojít před rolloverem (23. května 2023). Sezónní vzorce naznačují potenciál pro obchodování do strany do 3. června, po kterém by následovala malá korekce a výrazné zisky počínaje kolem 18. června, kdy se poptávka po klimatizování zvýší na začátku letního období. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět