💥NATGAS se propadá téměř o 5 %

17:46 30. listopadu 2022

Navzdory rekordně vysokému vývozu LNG z USA do EU a rostoucím cenám v Evropě cena NATGAS prudce klesá

NATGAS se během dnešní seance chová zvláštním způsobem. Dočasná poptávka po elektřině, teple a průmyslovém využití je dnes v USA poměrně vysoká. K tomu všemu jsme svědky rekordních denních exportů LNG ze Spojených států do Evropy, což ukazuje, že stále existuje prostor pro další růst exportu a snižování lokální nabídky.

Na druhou stranu nedávné americké předpovědi počasí ukázaly, že teplota bude na rozdíl od Evropy mírně chladná (dnes ceny TTF vzrostly až o 7 %). Navíc produkce plynu v USA zůstává nad 103 bcfd, což je velmi vysoká úroveň na konec listopadu, vezmeme-li v úvahu teploty (nízké teploty nevedou k vysoké produkci).

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

V Evropě se navíc hodně diskutuje o cenovém stropu ruské ropy. Podle některých spekulací může být cena snížena na 60 dolarů za barel. Zavedení tohoto mechanismu by zároveň mohlo vést ke zrušení embarga na ruskou ropu a mohl by být použit na trhu s plynem, ačkoli v tuto chvíli žádné embargo na ruský plyn neexistuje. Také Kreml má k dispozici potrubí, která by mohla být použita k přepravě plynu (samozřejmě mimo systém Nord Stream).

Cena NATGAS dnes prudce klesla a propadla pod klíčovou podporu na 7,00 $/MMBTU. Mezitím jsou sezónní nárůsty teoreticky za námi. Na druhou stranu nelze vyloučit, že zima může na trhu s plynem ještě způsobit pořádný rozruch. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět