Nedělní prezidentské volby ve Francii - jaký dopad na trhy a EU můžeme čekat?

14:57 20. dubna 2022

Marine Le Penová, vůdkyně populisticko-šovinistického Národního shromáždění, v neděli pravděpodobně prohraje s Emmanuelem Macronem ve francouzských prezidentských volbách. To by byla pro mnohé úleva, ale toto pravděpodobné vítězství Macrona by nemělo zastírat skutečnost, že politická umírněnost je ve Francii na ústupu. Zásadní budou průzkumy veřejného mínění, které přijdou po prezidentské debatě (dnes večer). Nebylo by to poprvé, kdy by došlo k překvapení. Už v případě Brexitu jsme byli svědky "šokového" výsledku.

Průzkumy veřejného mínění před prezidentskou debatou. Zdroj : Les Echos 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Jaký dopad na trhy by mělo zvolení Le Penové? 

Pokud by Marine Le Penové skutečně vyhrála, mohli bychom se po víkendu dočkat "černého pondělí" na akciových trzích, a to v čele s francouzským indexem CAC 40 (FRA40). Zde bychom mohli očekávat mnohaprocentní pokles. Francouzské akcie jako BNP Paribas (BNP.FR) a Societe Generale ( GLE.FR) utrpěly ztráty po zveřejnění průzkumu z minulého týdne, který ukázal na snižující se náskok Macrona.

Vítězství Le Penové by mohlo euro přivést v horizontu několika měsíců až pod paritu vůči americkému dolaru. Někteří analytici vidí potenciální vítězství Le Penové jako kapitulaci všech, kteří sázejí na silnější euro. Na druhou stranu by Macronovo vítězství mohlo být prospěšné pro evropské akcie s velkou tržní kapitalizací, jako jsou akcie indexu Stoxx 600, kvůli prezidentovu příklonu k Evropě.

Euro se obchoduje v blízkosti úrovní, kde se nacházelo během voleb ve Francii v roce 2017. Zdroj: xStation5

Je FREXIT možný? 

Le Penová už odchod z EU neobhajuje, ale přála by si referendum o takové revizi ústavy, která by francouzské právo nadřadila pravidlům Evropské unie. Chce také obnovit trvalé hraniční kontroly v Schengenském prostoru, což by odporovalo zákonům bloku. Tato opatření by mohla rozdmýchat v EU spory a mohla by zvednout výnosy z dluhopisů slabších zemí EU, jako je například Itálie. Spread mezi výnosy italských a německých 10letých dluhopisů by se mohl rozšířit až na více 250 bazických bodů, což by mohlo ohrozit schopnost Říma splácet své závazky. Výsledek by také podkopal další proevropské lídry, jako je italský premiér Mario Draghi.

Stojí za zmínku, že Le Penová by musela získat parlamentní většinu v červnu, aby mohla plně realizovat svou politiku, takže volatilita na trzích spojená s děním ve Francii by mohla zůstat až do parlamentních voleb.

Réda Aboutika,  XTB France 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa