Nové prognózy růstu od OECD

11:35 19. září 2023

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes v 10:00 vydala zprávu o ekonomickém výhledu na září 2023. Zpráva obsahovala nové prognózy hospodářského růstu pro ekonomiky z celého světa. Světová ekonomika v roce 2023 poroste o 3,0 %, což je o něco rychleji, než se původně očekávalo. Prognóza růstu pro rok 2024 však byla v nové zprávě OECD revidována níže a to je případ mnoha velkých ekonomik. Stále se očekává, že Indie dosáhne nejvyššího tempa růstu mezi hlavními ekonomikami s růstem HDP o 6,3 % v roce 2023 a 6,0 % v roce 2024. Ekonomiky USA a eurozóny by měly růst mírně rychleji, než předpokládala červnová zpráva, zatímco čínský růst byl revidován níže.

Celkově zpráva neukázala žádnou masivní nebo neočekávanou revizi a byla přehlížena trhy, které se soustředily na rozhodnutí centrální banky naplánovaná na pozdější část týdne.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Prognózy růstu HDP v roce 2023

 • Celosvětově: 3,0 %, oproti dřívějším 2,7 %
 • USA: 2,2 %, oproti dřívějším 1,6 %.
 • Čína: 5,1 %, oproti dřívějším 5,4 %
 • Indie: 6,3 % oproti dřívějším 6,0 %
 • Eurozóna: 0,6 %, oproti dřívějším 0,9 %
 • Japonsko: 1,8 %, oproti dřívějším 1,3 %
 • Německo: -0,2 %, oproti dřívějším 0,0 %
 • G20: 3,1 %,
 • Vyspělé ekonomiky G20 1,5 %
 • Rozvíjející se ekonomiky G20: 4,5 %

Předpovědi růstu HDP v roce 2024

 • Celosvětově: 2,7 %, oproti dřívějším 2,9 %
 • USA: 1,3 % oproti dřívějším 1,0 % 
 • Čína: 4,6 %, oproti dřívějším 5,1 %
 • Indie: 6,0 %, oproti dřívějším 7,0 % 
 • Eurozóna: 1,1 %, oproti dřívějším 1,5 %
 • Japonsko: 1,0 %, oproti dřívějším 1,1 %
 • Německo: 0,9 %, oproti dřívějším 1,3 %
 • G20: 2,7 %
 • Vyspělé ekonomiky G20: 1,2 %
 • Rozvíjející se ekonomiky G20: 3,9 %


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět