Nvidia na Druckenmillerovy býčí komentáře nereaguje

18:08 7. června 2023

Manažer společnosti Duquesne Capital Stanley Druckenmiller, který své první kroky jako správce peněz podnikl ve slavném fondu Quantum Fund založeném Georgem Sorosem, na konferenci agentury Bloomberg připustil, že by mohl akcie Nvidie držet roky - navzdory jejich kosmickému ocenění. Upozornil také, že "umělá inteligence" a "kryptoměny" jsou reálné, což by mohlo být signálem, že investiční průmysl bere obchodní příležitosti, které plynou z dalšího rozvoje umělé inteligence a kryptoměn mezi společnostmi, velmi vážně.

Na druhou stranu se však Druckenmiller domnívá, že současná situace na širokém trhu je "náročná". To vše se má promítnout do vážných problémů americké ekonomiky. Známý investor předpovídá, že firmám by mohly klesnout zisky až o 20-30 %, ceny nemovitostí by měly prudce klesnout a bankroty by měly vzrůst.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Akcie společnosti Nvidia (NVDA.US) během dnešní seance ztrácejí 0,54 %, a to i přes pozitivní komentáře Stanleyho Druckenmillera. V současné době NVDA testuje podporu stanovenou místními minimy a průměrem EMA 50 (modrá křivka). Interval H1. Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět