Příběh z trhu: Itálie na pokraji snížení ratingu agenturou Moody's? 📊

14:46 16. listopadu 2023

Poslední dny mohou naznačovat, že na trhu je klid. Je to však pouze zdání, protože je možné, že dojde k otřesu. To vše kvůli aktualizaci ratingu země G7. Máme se čeho bát?

Rozhodnutí v pátek

Očekává se, že aktualizace ratingu Itálie proběhne v pátek. Za zmínku stojí, že agentura Moody's se loni v srpnu rozhodla změnit výhled ratingu Itálie na negativní ze stabilního. Ještě důležitější je, že úroveň úvěrového ratingu Itálie je na hranici investičního stupně a stupně „junk“ neboli BAA3. V tuto chvíli se scénář snížení ratingu nezdá být základním scénářem – to není ve skutečnosti to, co trh oceňuje. Rozpětí výnosů je v tomto bodě 170 bazických bodů, ačkoli až donedávna se rozpětí blížilo 200 bps. Rozpětí je navíc mnohem nižší, než tomu bylo při snížení výhledu úvěrového ratingu v létě 2022, kdy se italské vlády ujala „kontroverzní“ Giorgia Meloni.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Rozpětí výnosů je daleko od maxim z minulého roku „Meloni“. Rozpětí je navíc na hony vzdálené úrovním krize dluhového trhu eurozóny v letech 2011–2013. Trh se nezdá být znepokojen možnými důsledky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Opakování roku 2011?

Komentátoři upozorňují, že snížení ratingu ze strany Moody's pro Itálii by mohlo vést k podobné situaci jako v roce 2010, kdy se S&P rozhodla snížit úvěrový rating Řecka na junk status, což byl začátek krize dluhového trhu eurozóny. Navíc průměrná doba na změnu výhledu nebo ratingu od předchozího rozhodnutí je obvykle 1 rok. Není vyloučeno, že se Moody's může rozhodnout zvýšit výhled ratingu na stabilní, což by mohlo snížit spread a vést k další pozitivní vlně na italském akciovém trhu.

Moody's před více než rokem naznačila, že problémy Itálie jsou strukturální reformy a situace na energetickém trhu. Meloni však poukazuje na to, že Itálie učinila v obou těchto otázkách zlepšení. Nejnovější prognózy MMF samozřejmě naznačují, že Itálii bude trvat déle, než se dostane z nadměrného dluhu – očekává se, že úroveň dluhu k HDP bude až do roku 2028 neustále nad 140 %, i když se současně očekává, že se bude snižovat. středně. Za zmínku také stojí, že země jako Francie, Spojené království a také Japonsko mají úrovně dluhu k HDP jasně nad 100 %, ale jejich úvěrový rating je mnohem vyšší.

Kromě toho je důležité mít na paměti, že Moody's má nejnižší úroveň úvěrového hodnocení ze tří velkých ratingových společností. Snížení ratingu ze strany Moody's nemusí nutně znamenat pokus prodat italský dluh fondy, které mají ve svých politikách investice pouze do dluhu investičního stupně. ECB navíc loni představila nástroj, který by čelil nadměrnému rozšiřování spreadů. Do dnešního dne nebyl takový nástroj použit. Za zmínku stojí, že Itálie vůbec nezbankrotuje hned, když dojde ke snížení ratingu, ani neopustí eurozónu či Evropskou unii. Je nepravděpodobné, že by někdo očekával, že by taková situace mohla nastat.

Kromě toho stojí za zmínku, že by se samozřejmě jednalo o historickou situaci, stejně jako snížení ratingu v USA, ale zároveň by dopad mohl být omezený, podíváme-li se také na zajišťovací nástroje. V případě snížení ratingu by pohyby trhu jistě byly zpočátku velké. Existuje však šance na posun jiným směrem a co z toho dělají finanční trhy?

Rally italských akcií

Index FTSE MIB letos posílil téměř o 25 %, tedy více než německý DAX nebo americký S&P 500. Na druhou stranu blue-chip index obsahuje největší finanční společnosti, které těžily z vysokých úrokových sazeb. Při pohledu na menší akcie tam nevidíme takovou euforii, která by dávala menším společnostem, především finančním, šanci tuto mezeru zacelit. Samotná Goldman Sachs odhaduje, že zvýšení spreadu o 10 bp by mohlo vést k 2% výprodeji v bankách. Se silnými zisky velkých bank, jako je UniCredit, pokud bude spread výnosů nadále klesat, stojí za to se podívat na menší společnosti působící ve finančním sektoru.


FTSE MIB zaznamenal letos velmi silný růst, i když z dlouhodobého hlediska jsou tyto akcie levnější než celý soubor globálních akcií. Na druhou stranu máme také poněkud slabé sentimenty na menší společnosti. Budou schopni se přizpůsobit velkému indexu FTSE MIB, pokud se situace v Itálii zlepší?


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa