První kolo voleb ve Francii tuto neděli

9:13 8. dubna 2022

Francouzské volby by mohly skončit překvapením,přitom ještě nedávno byla výhra Emmanuela Macrona téměř jistá. První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční v neděli 10. dubna. Francie je jednou z největších evropských ekonomik a jednou ze tří jaderných mocností NATO:

  • Podpora Emmanuela Macrona klesá, přičemž nejvýraznějším kandidátem je pravicová Marine LePen. Dynamická podpora pro Le-Penovou je pro analytiky překvapením. Konečný výsledek bude pravděpodobně znám po druhém kole, které bude pravděpodobně mezi LePenovou a Macronem;

  • LePenová vyvolala kontroverzi tím, že kritizovala členství Francie v NATO a politiku sankcí vůči Rusku. Případné vítězství LePenové by mohlo způsobit krizi v NATO a bránit konsolidaci politiky Západu vůči Rusku. LePen apeluje na „obyčejné Francouze“ ve své kampani tím, že slibuje snížení věku odchodu do důchodu a konzervativní politiku vůči Rusku;

  • Hodnota ruského exportu do Francie vzrostla v roce 2021 o více než 15 % (hlavně zemní plyn, ropa);

  • Západní společnosti se obávají ekonomických důsledků krize ve vztazích s Ruskem. Francouzská veřejnost se zjevně začíná obávat účtů za energie, Macronovo diplomatické úsilí nemusí k vítězství stačit

  • Vítězství LePenové potenciálně oslabí EU a NATO. Rovněž představuje výzvu pro politiku východního křídla USA, Spojeného království a NATO;

  • „Kontinentální konsolidace“ v Evropě není v zájmu USA, které se snaží sjednotit Západ proti agresivnímu Rusku a Číně;

  • Na vlně vítězství LePenové ve Francii může změny v zahraniční politice přehodnotit i Německo, pro které je Francie strategickým partnerem. Německo je energeticky silně závislé na Rusku, což je společnost, která se o to více obává růstu cen energií a válkou napumpované inflace, která by mohla vyčerpat peněženky občanů a vyvinout tlak na úřady;

Graf ukazuje rostoucí podporu Marine Le Penové. Macronův další hlavní vyzyvatel, levicový Melenchon, může jen stěží počítat se vstupem do druhého kola. Zdroj: EuroSelects

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Francouzský index zůstává pod linií, která zůstává klíčovou rezistencí. Support se zase nachází na úrovni 6435 bodů. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět