Ranní shrnutí (20.11.2023)

8:38 20. listopadu 2023
  • Akciové indexy se během seance v asijsko-pacifickém regionu obchodovaly převážně výše. Na začátku nového týdne investoři rozšiřují pozitivní náladu, kterou vyvolává naděje na ukončení zvyšování úrokových sazeb.

  • Čínské indexy rostou přibližně o 1,30-1,50 %, korejský Kospi zaznamenává růst o 0,85 %, japonský Nikkei klesá o 0,60 % a australský S&P ASX 200 zaznamenává pokles o 0,20 %.

  • Dolar ztratil vůči všem měnám skupiny 10, zatímco index měn rozvíjejících se trhů vzrostl na nejvyšší úroveň od února. Investoři již oceňují dokonce 30% pravděpodobnost prvního snížení úrokových sazeb v březnu příštího roku.

  • Čína v souladu s očekáváním ponechala základní úrokové sazby pro úvěry beze změny. Slabší jüan nadále omezoval další uvolňování měnové politiky, protože rozhodující činitelé vyčkávali na dopad dřívějších stimulů.

  • V současné době činí pětiletá úroková sazba v Číně 4,2 % (prognóza 4,2 %, předchozí 4,20 %), zatímco jednoletá 3,45 % (prognóza 3,45 %, předchozí 3,45 %).

  • Ratingová agentura Moody's ponechala úvěrový rating Itálie na stupni Baa3 a zvýšila výhled z negativního na stabilní. Ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti v komentáři zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že je s výsledkem spokojen.

  • Ceny ropy vzrostly po informaci, že OPEC+ zvažuje zavedení dalších škrtů v dodávkách ropy. Další zasedání skupiny se uskuteční koncem tohoto měsíce.

  • Kryptoměny zaznamenaly mírný nárůst poté, co na konci minulého týdne zažily hlubší korekci. Bitcoin dokonce klesl na 36 000 USD, zatímco ostatní projekty ztratily více. Ethereum bylo opět slabší než trh a kleslo na úroveň 1910 USD - přes 10 % od maxim z první poloviny letošního roku.

  • Poklesy byly způsobeny nepřijetím žádostí o ETF ze strany SEC a prodloužením dvou žádostí. SEC navíc vydala další doporučení, podle kterých budou muset fondy znovu předložit aktualizované žádosti.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa