Ředitelé velkých aerolinek varují před 5G sítěmi, které mohou uzemnit tisíce letů

19:49 18. ledna 2022

V USA varují šéfové velkých amerických leteckých společností před hrozícím chaosem v letecké dopravě. Frekvence sítí 5G společností AT&T a Verizon s nacházejí velmi blízko těch, které využívá letecká doprava. U některých letišť jsou podle nich vysílače příliš blízko a letadla by tak mohla být ohrožena.

Ředitelé aerolinek napsali otevřený dopis, na který jako první upozornila agentura Reuters. Aerolinky United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines a další varují, že signál nové 5G sítě může narušit fungování výškoměrů a přístrojů pro orientaci při špatné viditelnosti. Dopis byl adresovaný Národní ekonomické radě Bílého domu, ministrovi dopravy Petu Buttigiegovi, šéfovi Federálního úřadu pro letectví (FAA) Stevu Dicksonovi a šéfce Federální komise pro spoje (FCC) Jessice Rosenworcelové.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Telekomunikační obři AT&T a Verizon loni získali v aukci téměř celé spektrum v pásmu C. Na začátku ledna se společnosti dohodly, že po dobu šesti měsíců vytvoří kolem zhruba padesáti letišť ochranné zóny a podniknou další kroky, aby snížili případné riziko rušení. Společnosti plánují spuštění sítě na 19. ledna, pokud se ještě s leteckými společnostmi nedohodnou na jiném postupu. Aerolinky připouštění zrušení některých letů kvůli strachu z problémů s naváděním letadel.

Akcie American Airlines (AAL.US) začaly dnešní seanci ve ztrátě, nicméně prodejcům se nepodařilo prorazit pod spodní limitu rostoucího kanálu. Cena se následně snažila poklesy eliminovat. Pokud se však udrží pod rezistencí na $19,20, kde se nachází 38,2 % Fibo retracement růstu s počátkem v květnu 2020 a 200 SMA (červená čára), tak pokračování poklesu je základním scénářem dalšího vývoje. Potenciální cíl pro medvědy se nachází na úrovni $16,20. Pokud se naopak akcie dostane nad zmíněnou rezistenci, tak můžeme čekat další růstový impuls k horní limitě kanálu. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět