Šance na zvýšení sazeb Fedu se zvyšuje, americké indexy klesají

17:40 31. května 2023

Americké indexy zaznamenávají pokles, který se zrychlil po údajích o počtu volných pracovních míst v USA (JOLTS) za duben. Údaje ukázaly neočekávaný nárůst počtu volných pracovních míst v USA z 9,745 milionu na 10,1 milionu. Údaje za březen byly revidovány z 9,59 na 9,745 milionu. Trh přitom očekával, že ukazatel JOLTS bude pokračovat ve ztrátové sérii zahájené na začátku letošního roku a klesne na 9,4 mil.

Z pohledu Fedu se jedná o jednoznačně jestřábí údaj, neboť naznačuje stále silný trh práce. To v kombinaci s dosažením dohody o dluhovém stropu USA zvyšuje tržní ceny zvyšování sazeb Fedu. Peněžní trhy v současnosti oceňují zhruba 70 % šanci na zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na červnovém zasedání FOMC (14. června 2023). Pro srovnání, včera byla tato šance oceněna na přibližně 60 %.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Mezi indexy na Wall Street dnes nejvíce zaostává index Russell 2000 (US2000) s malou kapitalizací, který v době tisku klesl o 1,5 %. Dow Jones (US30), Nasdaq-100 (US100) a S&P 500 (US500) se dnes obchodují každý o zhruba 0,8 % níže. Index S&P 500 se nyní obchoduje od začátku měsíce víceméně beze změny.

US500 se dnes stahuje zpět a vyhlíží retest cenové zóny označené 50% retracementem klesajícího impulsu zahájeného na začátku roku 2022. Tentokrát však bude tato oblast otestována jako support. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět