Slovensko opět na inflačním chvostu eurozóny

17:21 19. září 2023

Evropská centrální banka dnes zveřejnila konečné údaje o inflaci podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v Evropské unii. Inflace měřená HICP v eurozóně dosáhla v srpnu 5,2 %, což je mírný pokles oproti červencové hodnotě 5,3 %. Největší obavy tak stále vyvolávají ceny potravin, které meziročně vzrostly o 10,3 %. Na druhé straně začínají opět výrazně růst ceny v dopravě v důsledku vysokých cen pohonných hmot. Jediným deflačním segmentem je bydlení, elektřina a plyn, který meziročně klesl o 0,7 %.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: ECB

Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však výrazné. Nejlépe si vede Španělsko, kde inflace za srpen dosáhla 2,4 %. Španělsko se z vysokých inflačních čísel dokázalo dostat velmi rychle, a to především díky silným státním zásahům. Stát rychle omezil ceny energií, snížil ceny veřejné dopravy a také omezil možné zvyšování nájmů. Na opačné straně této statistiky však stojí Slovensko, jehož míra inflace se stále blíží 10 %. To může být způsobeno především závislostí na ruských komoditách, a tedy výraznějším dopadem energetické krize. Tento trend lze pozorovat ve všech zemích sousedících s Ukrajinou, což tuto hypotézu nadále podporuje. 

Zdroj: ECB

Pokud jde o Evropskou unii, nejhůře jsou na tom Maďaři s inflací 14,2 %, následují Češi s inflací 10,1 %, Slovensko s inflací 9,6 %, Polsko s 9,5 % a Rumunsko s 9,3 %. Slovensko se od eurozóny liší především ve složkách, jako jsou ceny potravin, které rostou o něco rychleji a to o 13,5 %, ale také v cenách v oddílech bydlení, elektřiny a plynu, které na Slovensku rostou o 10,7 %. Rychleji rostou také náklady na vzdělávání, restaurace a hotely, zdravotnictví, alkohol a tabák, vlastně téměř vše kromě cen dopravy.

Zdroj: ECB

V České republice naopak stále výrazně rostou ceny elektřiny, plynu a bydlení, a to o 23,1 % meziročně. Naopak pomaleji rostou ceny potravin a pomaleji rostou i ceny dopravy.

Zdroj: ECB


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Autor

Marek Nemky

Sdílet
Zpět