Společnost Nordstrom se propadá navzdory optimistickým čtvrtletním výsledkům

18:32 23. listopadu 2022

Akcie společnosti Nordstrom (JWN.US) se obchodují o 5,05 % níže navzdory skutečnosti, že řetězec luxusních obchodních domů překonal odhady horního i dolního řádku za poslední čtvrtletí. Maloobchodní řetězec však ve 3. čtvrtletí zaznamenal 3,4% propad čistých tržeb a snížil výhled zisku pro fiskální rok končící lednem 2023.

  • Tržby klesly o 2,5 % na 3,55 miliardy dolarů, což je mírně nad odhady analytiků, zatímco zisk zaznamenal 48,0% pokles oproti loňskému roku na 20 centů na akcii, nicméně dokázal překonat tržní odhady ve výši 14 centů na akcii. 
  • "Co se týče posledních trendů, tržby koncem října a začátkem listopadu zmírnily, ale v posledních dvou týdnech se zlepšily," řekl včera investorům hlavní účetní společnosti Michael Maher. "Domníváme se, že ke zpomalení trendů přispěly nezvykle vysoké teploty v některých zeměpisných oblastech a také opožděné sváteční nákupy." 
  • "Pokud jde o očekávání svátečních nákupů, domníváme se, že letošní kalendář, který má mezi Dnem díkůvzdání a Vánocemi jednu sobotu navíc, povede některé zákazníky k tomu, že s nákupy počkají až blíže k Vánocům," dodal. "Ve čtvrtém čtvrtletí nadále očekáváme zvýšené propagační prostředí v celém maloobchodě.
  • Společnost očekává za celý finanční rok zisk v rozmezí 2,13 až 2,43 dolaru na akcii, což je výrazný pokles oproti dřívějším projekcím ve výši 2,45 až 2,75 dolaru na akcii. 
  • Navzdory zhoršení výhledu společnost stále předpokládá celoroční růst tržeb v rozmezí 5 až 7 % a upravené ziskové marže v rozmezí 4,3 až 4,7 %. 

Akcie Nordstrom (JWN.US) nedávno zahájily oživení, nicméně cena se stáhla zpět poté, co se kupujícím nepodařilo prorazit nad dlouhodobou klesající trendovou linii, která se shoduje s 200 SMA (červená linie). Na druhé straně je pohyb směrem dolů omezen lokální vzestupnou trendovou linií a supportem na úrovni 19,10 USD, který je vyznačen 78,% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v říjnu 2020. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět