Stříbro se snaží zotavit, ale naráží na krátkodobou rezistenci

15:24 19. dubna 2023

Stříbro během poslední hodiny zachytilo nabídku a podařilo se mu získat zpět většinu ztrát, které dnes utrpělo. Za tímto pohybem stálo především oslabení amerického dolaru, ale za pohybem USD nestojí žádné konkrétní zprávy. Zatímco dnes dopoledne byl USD nejvýkonnější hlavní měnou a vytvářel tlak na ceny drahých kovů, brzy odpoledne začala zelená bankovka ztrácet svůj lesk. Dnes stále patří mezi nejvýkonnější měny G10, ale oslabení umožnilo drahým kovům nabrat dech.

Podíváme-li se na graf STŘÍBRA v 30minutovém intervalu, vidíme, že cena tohoto drahého kovu dnes ráno klesla až k zóně supportu 24,70 USD, kde byl pullback zastaven. Silný oživující pohyb během poslední hodiny posunul cenu zpět nad 25 dolarů za unci, přičemž v době tisku stříbro testovalo zónu odporu na úrovni 25,05 USD. Tato zóna však může nabídnout silnou krátkodobou rezistenci, jelikož je vyznačena nejen předchozími cenovými reakcemi a 50-periodovým klouzavým průměrem (zelená linie), ale také horní hranicí místní tržní geometrie. Tato geometrie byla respektována po celou dobu klesajícího impulsu zahájeného 14. dubna 2023, a pokud se nedočkáme jejího prolomení výše, může být stříbro připraveno na návrat zpět k nedávným minimům v oblasti 24,70 USD a možná i níže - vykreslení nového minima v rámci současného impulsu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět