🔽 Striebro klesá o 2 %, keďže USD posilňuje

13:36 23. května 2023

💲 Silný americký dolár tlačí na drahé kovy

Komodity dnes klesajú, najmä priemyselné a drahé kovy. Posilnenie amerického dolára možno považovať za hlavný dôvod poklesu, pričom dolár bol najvýkonnejšou menou G10. Americké výnosy tiež rastú, čo vyvíja ďalší tlak na drahé kovy. Zlato klesá približne o 0,7 %, platina klesá o 1 % a striebro sa obchoduje takmer o 2 % nižšie! Keďže tento krok je poháňaný najmä USD, drahé kovy môžu zaznamenať určitú volatilitu neskôr, keď budú zverejnené údaje z USA - predbežné PMI za máj o 15:45, ako aj index Richmond Fed za máj o 16:00. Udalosti naplánované na neskoršiu časť týždňa – napríklad FOMC minutes (streda, 20:00) alebo inflácia PCE v USA za apríl (piatok, 14:30) – môžu tiež pohnúť USD a následne aj drahé kovy.

Keď sa pozrieme na SILVER graf v intervale D1, vidíme, že cena dnes preráža pod 23,25 dolára. Vzácny kov sa momentálne obchoduje nielen na najnižšej úrovni dňa, ale aj na najnižšej úrovni od 29. marca 2023! Ak by sa pohyb smerom nadol prehĺbil, treba sledovať dve úrovne – zóna podpory 22,20 USD, označená predchádzajúcimi cenovými reakciami, a oblasť 21,40 USD označená spodným limitom štruktúry Overbalance.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět