⏫US100 se před zveřejněním PPI odráží výše

14:00 9. prosince 2022

Údaje o PPI v USA ve 14:30 napoví, jak bude vypadat index spotřebitelských cen zveřejněný příští týden.

Zpráva o americké inflaci PPI je údaj, který investoři často přehlížejí. Dnešní zveřejnění však bude jiné, protože bude předcházet zprávě o CPI (příští úterý, 14:30), která je klíčovou zprávou pro Federální rezervní systém (rozhodnutí FOMC - příští středa, 20:00). Ačkoli se zdá, že zvýšení sazeb o 50 bp je hotovou věcí, výrazné překvapení v údajích o inflaci by mohlo členy Fedu přimět ke zvážení dalších možností a může také ovlivnit budoucí pokyny Fedu. 

Je zřejmé, že inflace zpomaluje po celém světě. Čínská inflace PPI se již dva měsíce nachází v záporném teritoriu, zatímco čínská inflace CPI zpomalila pod 2 %. Pokud jde o Spojené státy, je třeba poznamenat, že ceny pohonných hmot v listopadu klesly o 7 %. Ceny nafty však zůstávají na zvýšené úrovni. Nelze tedy očekávat, že dopad změn cen pohonných hmot bude v případě CPI a PPI stejný. Nicméně další zprávy o údajích v USA naznačují zmírnění cenových tlaků.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Očekává se, že celková inflace PPI se v listopadu zmírnila z 8 % meziročně na 7,2 % meziročně. Očekává se, že jádrový ukazatel poklesl z 6,7 % meziročně na 5,9 % meziročně. Meziměsíční očekávání však nevypadají tak růžově. Hlavní ukazatel se očekává na říjnové úrovni 0,2 % m/m, zatímco jádrový ukazatel na 0,2 % m/m (v říjnu 0,0 % m/m). Účastníci trhu budou hledat známky dalšího zpomalení růstu cen, které by ospravedlnilo nedávné oživení na Wall Street a oslabení USD. Pokud však žádné takové zpomalení nezaznamená, mohlo by to být pro Fed silným signálem, že problém inflace ještě není vyřešen a možná bude zapotřebí dalších opatření.

Zotavení US100 zaostává za zotavením ostatních akciových indexů, jako je US500 nebo DE30. Nižší než očekávaný údaj o indexu PPI by mohl indexu US100 pomoci přiblížit se k horní hranici klínového obrazce a podpořit potenciální návrat nad úroveň 12 000 bodů. Na druhou stranu vyšší než očekávaný údaj by mohl vést k dalšímu otestování spodní hranice klínového obrazce. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět