US500 klesá z místních maxim. Jak to vypadá z historického hlediska?

19:22 23. května 2023

Index US500 dnes klesá kvůli přetrvávající nejistotě ohledně dluhového limitu USA. Z USA také sledujeme poměrně smíšená data - poměrně silný index PMI ve službách, ale ve výrobě zpět pod 50 bodů, což by mohlo být známkou zadýchané ekonomiky. Zároveň tváří v tvář zvýšenému riziku a rostoucím šancím na červnové zvýšení úrokových sazeb poměrně prudce rostou výnosy.

Stojí za zmínku, že podobná situace nastala nedávno, kdy se US500 obchodoval poměrně vysoko, blízko 4200 bodů, a výnosy zahájily rally. Teprve o dva týdny později zahájil US500 skutečný pullback, který skončil až po uzavření divergence. Silný růst výnosů začal 12. května a vzhledem ke stejnému období, kdy indexy reagovaly, se musíme podívat na datum 26. května, tedy nadcházející pátek. Zdá se, že silnější poklesy by mohly začít v pátek, pokud se skutečně demokraté s republikány do konce tohoto týdne nedohodnou. Pak se jednání přesunou doslova na dny před datem X.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5

Za zmínku stojí také tzv. "rally na medvědím trhu". Ta souvisí s korekcí směrem nahoru v klesajícím trendu. US500 se v současné době chová mnohem lépe než při předchozích vzestupných korekcích v klesajícím trendu. Pokud by se situace opakovala, tj. byli bychom dále v klesajícím trendu, potenciál pro korekci směrem dolů ze současné úrovně je obrovský. Na druhou stranu se zdá, že alespoň dočasně by US500 měl na případnou dohodu o dluhovém limitu reagovat pozitivně. Poté může US500 reagovat na sníženou likviditu, pokud se finanční sektor vrhne do nákupu nově uvolněných dluhopisů. Zdroj: Bloomberg

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět