Velké stávky v automobilkách v USA pokračují

15:32 19. září 2023

Po ukončení čtyřleté kolektivní smlouvy mezi americkými odbory UAW (United Auto Workers) a výrobci automobilů opět nastává období vyjednávání o mzdách a stávek. Předchozí kolektivní smlouva byla ukončena minulý čtvrtek a požadavky, které mají formovat další kolektivní smlouvu, jsou jasné - zvýšení mezd o 40 % v příštích 4 letech, čtyřdenní pracovní týden a mzda hodná pěti dnů. Splnění těchto podmínek by však mohlo znamenat obrovský nárůst personálních nákladů pro společnosti, které jsou již nyní válcovány technologií elektromobilů.  Pojďme se tedy podívat, jak tyto stávky probíhají a jak vyjednávání pokračuje.

Odbory většinou za účelem prosazení svých zájmů organizují stávky v konkrétních strategických továrnách jednoho výrobce, jako tomu bylo v případě General Motors, a poté, co dosáhnou svých požadavků, ukazují to jako příklad ostatním automobilkám, které pak přistoupí na jejich podmínky. Tentokrát se však odboráři rozhodli provést tuto stávku ve třech podnicích najednou, a to u největších výrobců Ford, GM a Stellantis. Taková stávka nebyla od počátku existence odborů v jejich 88 leté historii nikdy zorganizována.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

V současné době je do stávky zapojeno již 13 000 zaměstnanců v továrnách, které vyrábějí vozy SUV, a očekává se, že se stávka rozšíří i do dalších továren. Důvodem je stále velký rozdíl mezi požadavky a současnou nabídkou firem. Ta se pohybuje v rozmezí 17,5-20 %, což je stále daleko od současných snížených požadavků, které se pohybují kolem 35 %. Odbory však argumentují tím, že rekordní zisky firem by se měly promítnout i do mezd zaměstnanců, ale zřejmě neberou v úvahu nutné investice pro přechod na výrobu elektromobilů, do kterých budou muset firmy znovu investovat miliardy dolarů. Navíc v současné době automobilky na výrobě každého elektromobilu prodělávají a je nutná optimalizace výroby a další výzkum a vývoj, aby se vyrovnaly již ziskovým elektromobilům. 

Zaměstnanci těchto společností však již nyní mají v tomto odvětví nadprůměrné mzdy, kdy ve srovnání s automobilkami, jako je Tesla, kde je průměrná mzda 45 dolarů na hodinu, nebo s asijskými výrobci s mzdou 55 dolarů na hodinu, mají tito zaměstnanci průměrnou mzdu 65 dolarů na hodinu. V případě splnění požadavků by se tedy náklady na hodinovou mzdu mohly zdvojnásobit.

Zdroj: Yahoo Finance, XTB

V současné době to nemá významný dopad na ceny akcií, ale v případě dlouhodobých stávek a vyprázdnění zásob těchto společností by to postupně začalo mít významný dopad na jejich zisky. Není to tak dávno, co v roce 2019 trvaly stávky UAW v továrnách GM až 40 dní a způsobily společnosti ztráty ve výši 3,6 miliardy dolarů.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Autor

Marek Nemky

Sdílet
Zpět