Virgin Orbit roste o 47% díky získání venture kapitálu 📈

19:49 24. března 2023

Akcie Virgin Orbit (VORB.US), společnosti v impériu britského miliardáře Richarda Bransona věnovaného vypouštění menších satelitů do vesmíru, klesly od svého debutu na burze o více než 91 %. 16. března společnost oznámila přerušení provozu a propustila většinu svých zaměstnanců, aby ušetřila hotovost a našla externí financování. Operace se dostaly pod palbu. Agentura Reuters uvedla, že společnost je blízko k získání 200 milionů dolarů od firmy venture kapitálu se sídlem v Texasu, kterou vlastní Matthew Brown.

  • Finanční výsledky ukázaly, že společnost ztratila 149 milionů dolarů za prvních devět měsíců v roce 2022. V prosinci 2022 se společnosti podařilo získat 20 milionů dolarů prodejem konvertibilních dluhopisů.
  • Společnost se měla zapsat do historie a jako soukromý poskytovatel satelitů pro Spojené království v masivním měřítku. Start jeho rakety v Anglii se však nezdařil; náklad byl zničen. Vyšetřování nehody stále pokračuje. Spolu s tím se propadla i cena akcií;
  • Společnost nemusela čekat příliš dlouho na nalezení investora a nálada se rázem zlepšila. Anonymní zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že Virgin Orbit také jedná se dvěma finančními institucemi o záchranném programu. Společnost oznámila, že její další raketa se začleněnými nezbytnými úpravami je v závěrečné fázi integrace a testování.
  • V době vyšších úrokových sazeb a všeobecné averze k riziku je vesmírný byznys pod obrovským tlakem. Kromě Virgin Orbit výrazně ztratily také akcie společností jako Momentus (MNTS.US), Virgin Galactic (SPCE.US) a Redwire (RDW.US).

Akcie Virgin Orbit (VORB.US), interval M15. Cena Virgin Orbit klesla, ale zprávy o injekci 200 milionů dolarů zlepšily nedávno neutěšený sentiment akcionářů. Cena se vyšplhala nad SMA200 na krátkém intervalu signalizujícím býčí momentum. Pokud se sentiment na indexech zlepší, býci možná budou chtít pokrýt mezeru směrem k psychologické rezistenci na 1 dolar na akcii. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět