Výnosy ČEZu (CEZ1.CZ) za Q3 nenaplnily očekávání

11:40 10. listopadu 2020

Skupina ČEZ dnes reportovala výsledky za třetí kvartál. Zklamání z nižších než očekávaných výnosů dokázala vynahradit očekávanými celoročními výnosy i čistým ziskem na horní hranici odhadu. Akcie společnosti ČEZ (CEZ1.CZ) krátce po otevření rostly.

•    Výnosy za dosáhly na 49,3 mld. Kč při očekávání Bloombergu ve výši 51,14 mld. Kč
•    Upravený zisk dosáhl na 2,3 mld. Kč při očekávání Bloombergu ve výši 2,11 mld. Kč
•    Provozní zisk EBITDA dosáhl na 12,2 mld. Kč (+24 % YoY) při očekávání Bloombergu ve výši 12,58 mld. Kč
•    Čistý zisk dosáhl na -1,18 mld. Kč při očekávání Bloombergu ve výši 2,44 mld. Kč

Společnost potvrdila odhad provozního zisku EBITDA na úrovni 64 mld. Kč (oček. 62 – 64 mld. Kč). Upravený čistý zisk by měl v tomto roce dosáhnout na 23 mld. Kč (oček. 21 – 23 mld. Kč). ČEZ také oznámil, že v prvním či druhém čtvrtletí příštího roku dokončí prodej svých aktiv v Rumunsku. Prostředků z prodeje plánuje využít k investicím do obnovitelných zdrojů, energetických služeb, snížení zadlužení a k potenciálnímu navýšení dividendy. Zároveň však skupina ČEZ neplánuje mimořádnou dividendu.

Většina analytiků Bloombergu doporučuje ČEZ ke koupi. Dvanáctiměsíční cílová cena dosahuje na 550 korun za akcii. Zdroj: Bloomberg

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět