Zlato a Big Tech ztrácejí❗

19:07 7. června 2023

📉 Drahé kovy pod tlakem, zlato ztrácí více než 1 %, vybírání zisků na akciích Big Tech

Druhá polovina dnešní seance přináší zvýšenou volatilitu na dolaru, která se promítá i do pohybů na drahých kovech. Zlatu a stříbru se dnes dařilo poměrně dobře a až do 16:00 se obchodovaly v plusu. Po zveřejnění překvapivého rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách se však sentiment změnil. Pár EURUSD se otočil zpět ze svých denních maxim a drahé kovy se posunuly níže.

Stojí za zmínku, že se jedná o druhé nečekané zvýšení sazeb v tomto týdnu. Na včerejším zasedání rozhodla o zvýšení úrokových sazeb také Bank of Australia. K těmto rozhodnutím ji přiměly nejnovější makroekonomické údaje, které poukazují na potřebu dalšího ochlazení inflace. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Na amerických akciových trzích jsme byli svědky snížení nedávného růstového impulsu, a to především u technologických akcií, které tvoří index NASDAQ. Výrazné poklesy zaznamenaly především největší společnosti. Alphabet (GOOGL.US) ztrácí 3,3 %, Microsoft (MSFT.US) přes 2,7 % a Amazon (AMZN.US) téměř 3,4 %.

Na druhou stranu pozornost investorů přitahuje obrovský rozdíl mezi kotacemi indexů, jako jsou S&P 500 (US500) a NASDAQ (US100), a benchmarku Russell 2000 (US2000) s malou kapitalizací. Jak uvádí obchodní oddělení banky Goldman Sachs, rekordní skok v objemu kupních opcí ETF na index Russell může naznačovat, získávání "měkkého přistání", což může znamenat návrat zájmu kolem dříve nevýkonných menších společností. Zdroj: Bloomberg

Při pohledu na graf zlata z technického hlediska se cena od 4. května pohybuje v klesajícím trendu. Na začátku června cena reagovala na výšku rezistence na úrovni 1981 USD, ale prodejcům se nepodařilo cenu stlačit na nová minima a došlo ke korekci. Korekční pohyb se však dnes zastavil na výšce 100-periodického průměru na úrovni 1968 USD, odkud došlo k dynamickému retracementu. Pokud se současný sentiment nezmění, není vyloučen útok na nedávná minima na úrovni 1932 USD.Zlato, interval H4. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět