Zlato klesá a testuje rezistenci ve výši 1950 USD, protože nálada na trzích se zlepšuje

18:35 21. března 2023

Zlato zažilo v období od 8. března do 20. března 2023 masivní rally. Cena vyskočila z minima kolem 1 810 USD za unci 8. března 2023 na maximum kolem 2 010 USD za unci 20. března 2023. To je přibližně 11% nárůst za méně než 2 týdny! Hlavní roli v nedávné rallye sehrály problémy bankovního sektoru, přesněji řečeno z nich vyplývající pokles výnosů, a také útěk za bezpečím při zvýšené nejistotě na trhu.

Podíváme-li se na graf GOLD v intervalu D1, vidíme, že cena včera prudce obrátila, stáhla se z oblasti 2000 USD a vymazala veškeré denní zisky. Dnes se ceny propadly, protože panika na trzích ustoupila. Problémy bankovního sektoru sice neskončily, ale opatření přijatá úřady a podpora ostatních finančních institucí umožnily zahájit ozdravný pohyb v rizikových aktivech, jako jsou akcie. Bezpečné přístavy naopak začaly vracet nedávné zisky. Zlato se vrací zpět pod nedávno prolomené cenové pásmo 1 950 USD. Hodně nyní bude záležet na středečním rozhodnutí FOMC, absence změny spíše jestřábího výhledu měnové politiky by mohla dodat další olej do ohně pokračujícímu pullbacku na trhu. V takovém případě by mohla být zóna podpory 1 910 dolarů prvním cílem prodejců. Pokud by však FOMC snížil svou prognózu konečných sazeb a Powell během tiskové konference udeřil na holubičí notu, zlato by mohlo opět zachytit nabídku.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět