Zlato prohlubuje výprodej a klesá pod 1980 USD 🛎

19:18 11. prosince 2023

Ceny zlata pokračují v poklesu z konce minulého týdne. Z technického hlediska se při pohledu na interval D1 objevil 4. prosince negativní signál z metodiky Overbalance. Po předchozích silných ziscích došlo ke stejně silnému pullbacku, čímž se negovalo široké nastavení 1:1. Dnes kotace prorazily pod spodní hranici vzestupného kanálu, což potenciálně otevírá cestu k dalšímu poklesu ceny. V současné době se cena blíží k další krátkodobé podpoře na úrovni 1978 USD, která je odvozena z měření 50 % poslední vzestupné vlny. Pokud pod tuto úroveň prorazí, mohl by se pokles prohloubit až na 1939 USD, kde se nachází další Fibonacciho retracement 61,8 % a dřívější reakce ceny.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

GOLD D1. Zdroj: xStation5

Při pohledu na nižší časový interval - H1 - převládá medvědí sentiment. V krátkodobém horizontu je klíčovou oblastí rezistence, kterou je třeba sledovat, oblast kolem 2010,5 USD, kterou naznačují dřívější cenové reakce a lokální nastavení 1:1, jakož i průměr EMA 100. Zdá se, že dokud se cena udrží pod touto úrovní, je základním scénářem prohloubení poklesu. Pouze pokud se cena posune nad zónu 2010,5 USD, mohl by se sentiment změnit na býčí.

GOLD H1. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa