Zlato reaguje na vyšší pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb Fedu

19:34 2. června 2023

Silný růst počtu pracovních míst v USA za květen znamená, že zvýšení sazeb Fedu během příštích dvou zasedání je stále na stole. V současné době trh počítá se zvýšením sazeb v červenci o 22 bazických bodů.
Stojí za zmínku, že došlo k výraznému zvýšení míry nezaměstnanosti, což by mohlo být pro Fed signálem, že se začíná projevovat jeho politika zpřísňování. Je také důležité vzít v úvahu, že zpráva Non-Farm Payrolls je průzkumem podniků, zatímco průzkumy domácností ukázaly výrazný pokles zaměstnanosti.

Přestože údaje byly silné, nejpravděpodobnějším scénářem je, že Fed v červnu v souladu se svou předchozí komunikací zachová úrokové sazby.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Přesto dnes pozorujeme růst výnosů a mírnou korekci zlata. Včerejší zisky byly vymazány a zlato se aktuálně blíží k testu kolem 1960 USD za unci. Klíčová podpora se nachází kolem úrovně 1945-1950 dolarů za unci. Zlato má v dlouhodobějším horizontu silnější korelaci s výnosy, ale v krátkodobém horizontu, zejména v posledních seancích, jsme zaznamenali téměř dokonalou korelaci s měnovým párem EURUSD. Až se otevře cesta k silnějšímu odrazu EURUSD, zlato se může vrátit zpět k úrovni 2000 USD. Sezónnost naznačuje, že největší zisky by měly po počáteční konsolidaci začít počátkem července.

 

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět