REIT ETF & Stock - Jak investovat do nemovitostí?

Související témata:
Doba čtení: 8 minut(y)
Chcete mít úspěšné portfolio? Investice do REIF (Real Estate Investment Trust), je jedna z možností, když nemáte dostatek financí na koupi celé nemovitosti. V tomto článku se dozvíte vše potřebné o fondech REIF, ETF a dalších příležitostí investování do nemovitostí pro začátečníky i pokročilé.

Klíčem k úspěšnému portfoliu je kombinace různých investic a nemovitosti jsou skvělým způsobem, jak diverzifikovat své investice.

Nákup vlastní nemovitosti však může být nákladný, když vezmete v úvahu vklad, měsíční splátku hypotéky, pojištění a údržbu. Mnoho lidí také nechce mít další starosti, které může přinést role pronajímatele.

Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak můžete investovat do nemovitostí, aniž byste museli řešit nájemníky. Níže uvádíme nejoblíbenější investice do nemovitostí, které nezahrnují fyzickou koupi domu.

Typy investic do nemovitosti

Ať už investujete do nemovitostí přímo nebo nepřímo, investoři do nemovitostí se často chlubí svými zdravými výnosy, které ze svých investic získají. Podle údajů časopisu Forbes získalo své bohatství díky investicím do nemovitostí zdaleka nejvíce miliardářů z celého odvětví investic.

Podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu se prodejní ceny nových domů (hrubý ukazatel hodnoty nemovitostí) v letech 1940 až 2006 trvale zvyšovaly a během finanční krize v roce 2008 začali klesat. Později prodejní ceny opět začaly stoupat a dokonce překonaly úroveň před krizí. Tento trend pokračoval i po vypuknutí pandemie, protože mnoho lidí považovalo investice do nemovitostí za dobrý tah vzhledem k rostoucí inflaci, která snižovala kupní sílu jejich úspor na bankovních účtech.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Investování do nemovitostí znamená generování výnosu buď investováním do fondů zaměřených na sektor nemovitostí, nebo fyzickým nákupem, prodejem a výstavbou nemovitostí. Investoři, kteří koupili fyzické nemovitosti, mohou generovat pravidelný příjem prostřednictvím nákupu nemovitostí k pronájmu nebo přestavby nemovitostí za účelem zvýšení jejich hodnoty při dalším prodeji (tzv. flipping). Někteří investoři koupí nemovitost v naději, že její hodnota časem vzroste.

Investice do fyzického majetku však s sebou nese i určité riziko. Pronajímatelé se často potýkají s možnými problémy s nájemníky, poškozením majetku, nutností neustálé údržby, oprav a pravidelných rekonstrukcí. Také koupě nemovitosti jako investice s sebou nese obvykle riziko, že výnosy nebudou odpovídat očekávání, nebo dokonce v horších případech může dojít ke ztrátě hodnoty. Tento typ investice je velkým závazkem, který vyžaduje, abyste do jediného typu aktiva vložili potenciálně značnou část svého času a majetku. Pokud se vám investice do nemovitostí nedaří, v ideálním případě chcete mít i jiná aktiva (Bitcoin, ETF a další) ve svém portfoliu, které pomohou vyrovnat vaši celkovou ztrátu. U nemovitostí je také problém s načasováním, protože rychlý přístup k vašim financím obvykle není možný.

Podívejte se na aktuální nabídku dalších aktiv, které pomohou diverzifikovat Vaše portfolio.

Pro lidi, kteří nemají dostatek peněz, času nebo dovedností spojených s opravami a údržbou nemovitosti, může být zajímavou alternativou přímé investování do společností působících v realitním sektoru nebo do REIT (Real Estate Investment Trust).

REIT je typ investičního fondu, který investuje pouze do nemovitostí. Vzniká, když společnost (nebo svěřenecký fond) použije peníze investorů na nákup a provoz výnosových nemovitostí. REIT se nakupují a prodávají na hlavních burzách, stejně jako jiné akcie. Tyto fondy se skládají z nemovitostních společností, které jménem akcionářů/investorů vytvářejí zisk ze svých portfolií nemovitostí. Společnost musí vyplácet 90 % svých zdanitelných zisků ve formě dividend, aby si zachovala status REIT, proto neplatí daň z příjmů právnických osob ze zisků, které jsou generovány z pronajímaných nemovitostí. Také musí splňovat určitá právní pravidla, aby byl kvalifikován pro tento status. Investoři, kteří si koupili akcie REIT, dostávají dividendy na základě výkonnosti portfolia nemovitostí, což může být skvělý způsob generování pasivního příjmu. REIT navíc dává příležitost investovat do nebytových nemovitostí, jako jsou nákupní centra nebo kancelářské budovy, jejichž přímý nákup je pro individuální investory obecně nereálný. 

Tato skupina aktiv navíc často dosahuje dobrých výsledků v dobách nejistoty, kdy mnoho investorů hledá bezpečné útočiště. Od vypuknutí pandemie až do dubna 2021 dosahovaly některé REIT mnohem lepší míry výnosnosti ve srovnání s indexem S&P 500 a širším finančním sektorem.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Odvětví Zacks Real Estate - Developerský průmysl v tomto období vzrostlo o 94 % ve srovnání s růstem indexu S&P 500 o 49,1 % a širšího finančního sektoru o 47,2 %. 

Co může v budoucnu ovlivnit ceny nemovitostí?

Dalším způsobem investování na trhu nemovitostí je nákup akcií velkých developerských společností. Sektor developerských společností zahrnuje společnosti, které vlastní, vyvíjejí, pronajímají a spravují nemovitosti a pozemky. Toto odvětví je mnohostranné a zahrnuje rekonstrukci stávajících budov a nákup pozemků a dalších nemovitostí. Zatímco někteří developeři provádějí výstavbu na svých pozemcích, aby je nakonec prodali stavitelům domů, běžnou praxí je také ponechání si těchto pozemků k provozování činnosti. Provoz těchto nemovitostí poskytuje společnostem opakující se zdroje příjmů.

Když v březnu 2020 začala pandemie, hodnoty několika typů nemovitostí se oproti očekávání poklesu posunuly výše a mnozí odborníci se domnívají, že ceny budou v příštích letech nadále stoupat, což je podpořeno silnou vládní politikou (zejména v USA), rostoucí poptávkou a značnými finančními prostředky, které lze alokovat na investice do nemovitostí. Podle amerického plánu na podporu zaměstnanosti navrhla Bidenova vláda utratit v příštím desetiletí přibližně 2 biliony dolarů. Z toho 213 miliard dolarů na bytovou infrastrukturu zaměřenou na vybudování silnějších komunit. Hlavním motivem je "vybudovat, zachovat a modernizovat více než dva miliony domů a komerčních budov s cílem řešit krizi dostupného bydlení".

Pokud bude navíc pokračovat zotavení ekonomiky, pak by mělo podpořit poptávku a následně zvýšit hodnotu komerčních nemovitostí. To zase vytváří nové investiční příležitosti pro developerské společnosti. Kromě toho pandemie výrazně urychlila rozvoj odvětví elektronického obchodu a rozsáhlou adaptaci práce na dálku, což nutí pronajímatele přehodnotit využití komerčních a kancelářských nemovitostí. Z tohoto důvodu se mnoho lidí rozhodlo opustit velká města a přestěhovat se na předměstí nebo do svých rodných malých měst, což vede ke zvýšení cen na místních trzích. Analytici se domnívají, že tento trend bude pravděpodobně pokračovat ještě mnoho let. Kromě toho by rostoucí požadavky nájemců na kvalitu a funkčnost budov měly mít pozitivní dopad na developerský průmysl. Nájemci totiž stále více požadují flexibilní pracovní prostory a vybavení, jako jsou sdílené zasedací prostory, lepší kvalita vnitřního ovzduší a bezdotykové technologie. Proto i přes rostoucí náklady na materiály poptávka po takových moderních budovách roste, což je pro developerský průmysl pozitivní signál.

Investiční produkty dostupné pro klienty XTB

Níže stručně popíšeme zajímavé akcie a fondy z realitního sektoru, do kterých můžete investovat prostřednictvím naší obchodní platformy.

REIT ETFs:

Fond Vanguard Real Estate ETF (VNQ.US) usiluje o zajištění vysokého příjmu a mírného dlouhodobého kapitálového růstu investováním do akcií emitovaných komerčními REITs. Pomocí procesu úplné replikace (obnovení) se fond snaží držet všechny akcie se stejnou váhou kapitalizace jako index. REIT a nemovitostní cenné papíry zahrnuté do indexu musí mít dostatečný počet akcií a objem obchodů, aby mohly být považovány za likvidní. Skupina akciových indexů společnosti Vanguard používá vlastní software k realizaci obchodních rozhodnutí, která zohledňují peněžní toky a udržují úzkou korelaci (vzájemný vztah) s charakteristikami indexu. Zdokonalený proces indexování společnosti Vanguard v kombinaci s nízkými poplatky za správu a efektivním obchodováním zajišťuje podrobné sledování indexu po odečtení nákladů.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnostiSource: xStation5

Fond iShares U.S. Real Estate ETF (IYR.US) sleduje index amerických nemovitostních akcií vážený tržní kapitalizací a zachycuje velkou část nemovitostního sektoru včetně REIT a firem, které přímo či nepřímo investují do nemovitostí prostřednictvím developmentu, správy nebo vlastnictví, včetně realitních agentur. Fond může investovat do akcií všech kapitalizací, které se obchodují na hlavních amerických burzách. Zpravidla investuje nejméně 80 % svých aktiv do složených cenných papírů svého podkladového indexu a do investic, které mají ekonomické charakteristiky v podstatě shodné se složenými cennými papíry svého podkladového indexu.

Akcie fondů REIT:

Společnost ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR.US) investuje do portfolia cenných papírů krytých hypotékami (MBS) a hypotečních úvěrů a spravuje je. Společnost investuje do cenných papírů krytých rezidenčními hypotékami vydaných nebo zaručených státem sponzorovaným podnikem Spojených států amerických (GSE), jako je Federal National Mortgage Association nebo Federal Home Loan Mortgage Corporation, nebo vládní agenturou, jako je Government National Mortgage Association (souhrnně nazývané "agenturní cenné papíry"). Společnost také investuje do cenných papírů určených pouze k úhradě úroků, což jsou úrokové části agenturních cenných papírů, které jsou odděleny a prodávány samostatně od části jistiny stejné platby. Společnost získává prostředky na další financování mimo jiné prostřednictvím nabídky vlastního kapitálu (včetně prioritních akcií), nezajištěných dluhových cenných papírů a vyměnitelných cenných papírů ( včetně opčních listů, prioritních akcií a dluhu).

Annaly Capital Management (NLY.US) je jedním z největších hypotečních realitních a investičních trustů (právní vztah mezi osobami, z nichž jedna majetek spravuje tak, aby z něho druhá osoba měla užitek) s investičními strategiemi v oblasti hypotečního financování a podnikových úvěrů na trhu střední třídy. Společnost si půjčuje peníze, především prostřednictvím krátkodobých repo obchodů (výpůjčky) a výnosy reinvestuje do cenných papírů krytých aktivy. Celková aktiva společnosti činí přibližně 94 miliard USD. Dne 9. září představenstvo společnosti oznámilo výplatu peněžní dividendy na kmenové akcie ve výši 0,22 USD na kmenovou akcii za třetí čtvrtletí roku 2021.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Source: xStation5 

AGNC Investment (AGNC.US) je interně spravovaný hypoteční nemovitostní investiční fond, který investuje především do agenturních MBS na bázi pákového efektu. Své podíly financuje prostřednictvím zajištěných půjček strukturovaných jako repo obchody(výpůjčky). Dne 7. října AGNC vyhlásila peněžní dividendu ve výši 0,12 USD na akcii kmenových akcií za říjen 2021.

Developerské akcie:

Společnost CBRE Group, Inc. (CBRE.US) se zabývá poskytováním komerčních realitních a investičních služeb. Působí v následujících segmentech: Poradenské služby, Global Workplace Solutions a Real Estate Investments. Segment poradenských služeb poskytuje komplexní služby po celém světě, včetně pronájmu nemovitostí, kapitálových trhů (prodej nemovitostí a poskytování, prodej a obsluha hypoték), správy nemovitostí, služeb projektového managementu a oceňovacích služeb. Segment Global Workplace Solutions poskytuje široký soubor integrovaných, smluvně podložených outsourcingových služeb po celém světě pro nájemce nemovitostí, včetně správy nemovitostí, řízení projektů a transakčních služeb (pronájem a prodej). Segment Real Estate Investments zahrnuje služby správy investic poskytované po celém světě, developerské služby ve Spojených státech a Velké Británii a služby, jejichž cílem je pomoci nájemcům a vlastníkům nemovitostí uspokojit rostoucí poptávku po flexibilních řešeních v oblasti kancelářských prostor na globální úrovni.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Source: xStation5

Společnost Howard Hughes Corp. (HHC.US) se zabývá výstavbou a správou komerčních, rezidenčních a víceúčelových nemovitostí. Společnost se zaměřuje na rozvoj a prodej pozemků v rámci rozsáhlých, dlouhodobých projektů komunitního rozvoje v Las Vegas (Nevada), Houstonu (Texas) a Columbii (Maryland) a jejich okolí. Firma provozuje přibližně 453 000 metrů čtverečních restauračních, maloobchodních a zábavních nemovitostí nacházejících se v New Yorku.

Shrnutí:

Investování do nemovitostí je jedním z nejlepších způsobů, jak nechat vydělávat své finance, splnit určité finanční cíle a vytvořit atraktivní portfolio. Při správném postupu může být investování do nemovitostí lukrativní a vytvářet další zdroj příjmů. Většina investic do nemovitostí ani nevyžaduje, aby se nájemník objevoval na každé jeho zavolání. Díky REIT a akciím developerských společností může do nemovitostí investovat každý, i když má do začátku jen málo peněz.
 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk