Bezpečné investování – Jak snížit investiční riziko?

Související témata:
Doba čtení: 5 minut(y)
Zjistěte, jaké je riziko při investování, a naučte se investovat peníze bezpečněji. Nastudujte si, co to je a jaké jsou typy diverzifikace rizik.

Riziko a jak ho omezit

Jak investovat „bezpečněji“ a minimalizovat riziko ztráty? Tuto otázku si může klást mnoho obchodníků. Na jedné straně by chtěli, aby se jejich kapitál zvýšil, na druhé by však neradi viděli na svých účtech značné ztráty. Pro finanční trhy platí následující rčení - nic neriskuješ, nic nezískáš. Teoreticky platí, že čím větší je potenciální očekávaný zisk, tím je větší i riziko. Pokud obchodník očekává míru výnosu ve výši několika set procent, jako je tomu např. u trhu s kryptoměnami, musí počítat s tím, že tento trh může během krátké doby klesnout o několik desítek procent. Zatímco pokud obchodník očekává míru výnosu v řádu několika procent či desítek procent, musí si uvědomit, že teoreticky může riziko takové investice vyústit v pokles o 10 až 15 procent.

Riziko samo o sobě není nic špatného, není to překážka, ale věc, kterou musí obchodník přijmout, pokud chce investovat. Z hlediska „bezpečného“ investování je rozhodující obchodníkův sklon riskovat. Je třeba si uvědomit, jaký typ rizika jste ochotni při investování svých peněz podstoupit a poté se zamyslet, jak případně zvýšit bezpečnost svých investic. Vzhledem k tomu, že každý člověk je jiný, bude mít každý jiný přístup k přijímání případných zisků a ztrát. Jeden obchodník nebude mít žádné nepříjemné pocity, když utrpí ztrátu 30-50 % ze svého zůstatku na účtu. Jiný však může být zděšený, když uvidí, že se zůstatek na jeho účtu snížil o 5-10 %.

Je důležité si uvědomit svoji toleranci k různým druhům rizika. Každá investice s sebou nese jeho určitou míru. Pochopení typu rizika nebo kombinace jejich typů je klíčové pro jeho omezení a následně pro bezpečné investování na burze. Nejdůležitější pro pocit jistého pohodlí, při rozhodování o vašich investicích, je vědomí toho, že investujete jen tolik peněz, kolik si můžete dovolit ztratit. To znamená, že na trh by měly vstupovat pouze peníze, které nejsou potřeba k úhradě běžných závazků, jako jsou účty, nutné platby, vypořádání s protistranami apod.

Je dobré si uvědomit, že existuje mnoho tříd aktiv, ze kterých si můžete vybírat. Můžete investovat do akcií, komodit, měn, ETF a kryptoměn. Třídy aktiv se mimo jiné dělí na ty bezpečnější, tj. méně volatilní, a ty rizikovější, tj. více volatilní. Například akcie společnosti Coca Cola vytvářejí mnohem stabilnější trendy než akcie společnosti Tesla. Situace na měnovém trhu je podobná. Kurzy USD/CHF nebo EUR/GBP mohou být méně volatilní než kurzy GBP/JPY nebo EUR/JPY. Volatilita daného trhu vám může napovědět, který z nich může být bezpečnější a méně rizikový a naopak.

Jak investovat bezpečněji?

V několika příštích kapitolách se vám pokusíme představit způsoby, jak je možné snížit riziko investování peněz, tj. způsoby, jak zvýšit bezpečnost svých investovaných prostředků.

ETF

Pokud si nejste jistí výběrem společností a akcií do investičního portfolia, využijte hotová řešení v podobě pasivních ETF. Můžete si vybrat ze společností, které nejlépe vyplácejí dividendy, nebo z instrumentů, které se snaží napodobit celý index (např. S&P 500). Úplný seznam ETF nabízených společností XTB je k dispozici zde. Jedná se o nástroje s nízkými transakčními náklady. Poskytují expozici vůči mnoha akciím daných společností současně a na výběr jich je značné množství - více než 200.

typy diverzifikaceDiverzifikace podle kapitalizace

Diverzifikace není nic jiného než zajištění se. Obrazně řečeno - neměli byste dávat všechna vejce do jednoho košíku, nýbrž rozložit je do více košíků. Pokud nějaký spadne (a to se může stát vždy, nehledě na opatrnost), rozbijí se vejce v daném košíku. Další košíky zůstanou v pořádku. Je ale velmi málo pravděpodobné, že by naráz spadly všechny košíky. Diverzifikace je takové rozdělení investic do pomyslných košíků podle určitých kritérií.

Diverzifikace podle tržní kapitalizace je jednou z několika možných voleb. Tržní kapitalizací se rozumí celková hodnota všech veřejně obchodovaných akcií dané společnosti. Jedná se o metodu pro určení velikosti společnosti.

Obecně platí, že společnosti s velkou tržní kapitalizací (tzv. large caps) jsou velké společnosti a naopak společnosti s malou tržní kapitalizací (tzv. small caps) jsou podstatně menší jak z hlediska zisku, tak počtu zaměstnanců. Společnosti s velkou kapitalizací mají také stabilnější ceny akcií, které se vyznačují pomalejším růstem a nižším rizikem propadu cen.

Menší společnosti mají větší prostor pro rozvoj a mohou rychle zvyšovat svou hodnotu. Mohou však také stejně rychle zkrachovat. Například S&P 500 je index reprezentující 500 největších společností ve Spojených státech, zatímco Russell 2000 představuje 2 000 amerických společností s menší kapitalizací. I v tomto případě máte možnost vybrat vhodné společnosti pomocí nástroje pro filtrování akcií, který naleznete v platformě xStation 5.

Regionální diverzifikace

Další forma diverzifikace je prostřednictvím nástrojů z různých regionů/zemí světa. Například místo držení pouze amerických společností můžete své portfolio sestavit ze společností se sídlem ve Spojených státech, Velké Británii a Německu. Můžete také uplatnit diverzifikaci podle akciových indexů. Kromě indexů z USA nebo Evropy poskytuje XTB přístup k CFD na akciové indexy z Asie nebo i Jižní Ameriky.

Podobně jako v případě různých akcií a různě velkých společností lze riziko a potenciální zisk vyvážit rozložením peněz do finančních nástrojů z různých regionů světa. Obecně platí, že čím méně rozvinuté ekonomiky a regiony, do kterých investujete, tím větší je potenciál růstu i riziko ztráty. Je tedy možné sestavit portfolio založené např. z 50 % na rozvinutých a z 50 % na rozvíjejících se trzích.

Sektorová diverzifikace

Stejně jako některé regiony nabízejí rychlejší potenciální růst nebo pokles, mají některá odvětví tendenci k většímu riziku a potenciálnímu výnosu než jiná. Například technologický sektor často zaznamenává značné růsty. Ale utrpěl i katastrofální pády. Dobrým příkladem je v tomto případě splasknutí dot-com bubliny a 78% pokles technologického indexu Nasdaq v letech 2000-2002. Jiná odvětví mohou být mnohem stabilnější. V takovém případě stojí za úvahu akcie podniků veřejných služeb nebo spotřebního zboží.

Diverzifikace podle kapitalizace nebo podle regionů nemusí být příliš užitečná, pokud investujete do společností pouze z jednoho odvětví. Proto stojí za to se nad touto otázkou také zamyslet.

Zajištění se pro případ krize

Do svého investičního portfolia můžete přidat ETF nebo CFD na dluhopisy či zlato. Cena těchto nástrojů obvykle stoupá, když ekonomiku zasáhne krize. Kromě popsaných způsobů diverzifikace stojí za to zvážit také diverzifikaci napříč trhy. Můžete také plynule měnit velikost expozice na jednotlivých trzích. V krizových situacích můžete snížit expozici vůči akciím a zvýšit expozici vůči dluhopisům nebo zlatu a v případě ekonomické konjunktury můžete složky portfolia kombinovat opačně. Kromě toho se vždy vyplatí mít připravené peníze, abyste mohli v případě lokálních krachů nakoupit určitý nástroj za výhodnou cenu.

Jedno ze základních investičních portfolií zahrnuje např. 25 % expozic na akciovém trhu, např. prostřednictvím ETF na S&P 500, 25 % expozic na dluhopisovém trhu, 25 % expozic na trhu zlata a 25 % hotovosti. Jedná se o teoretický příklad, který může v praxi přispět k tomu, že investování na burze bude bezpečnější.

Shrnutí

Lze říci, že je možné bezpečně investovat na burze? Nic neriskuješ, nic nezískáš. Toto riziko lze do jisté míry kontrolovat, odhadovat a přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu. Můžete dosáhnout vyváženějšího, diverzifikovanějšího investování, což přispívá k tomu, že riziko může být rozloženo rovnoměrněji. XTB nabízí široký výběr finančních nástrojů, které lze přizpůsobit rizikovosti vašeho profilu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk