Nadzieje na porozumienie z Meksykiem pchają amerykańskie kontrakty w górę

07:33 7 czerwca 2019
  • US500 ponad 4% powyżej dołków
  • Trump ma zdecydować dziś czy nałożyć cła na Meksyk w poniedziałek
  • Rynki czekają na raport NFP (14:30)

Jest postęp, ale… czy to już kiedyś słyszeliśmy?

Wczoraj amerykańskie indeksy wyraźnie rosły na fali optymizmu, iż ceł na Meksyk uda się jednak uniknąć. W dużej mierze wynika to też z krajowej presji na Trumpa – wielu środowiskom biznesowym wizja nowych ceł bardzo się nie podoba i tak jak temat Chin widziany jest inaczej, tu Trump ma wielu przeciwników w swojej partii. Strona amerykańska zasugerowała, że Meksyk w czwartek zaoferował więcej, ale decyzja będzie należeć do prezydenta, który dziś wraca z Europy. Ten w wywiadzie dla Fox TV powiedział jedynie, że to Meksyk potrzebuje USA. Na jedną rzecz warto zwrócić uwagę – temat imigrantów pojawił się bez wątpienia ze względu na rozpoczynającą się dopiero kampanię wyborczą. Pytanie, czy Trump chciałby go tak szybko zamknąć?

US500 odbija mocno po spadkach w maju. Strefa oporu wypada przy 2870 pkt. – 61,8% zniesieniu ostatnich spadków. Źródło: xStation5

Warto jednak zwrócić uwagę, że na innych rynkach aż tak dużo optymizmu nie ma. W Chinach nie ma żadnego odbicia, co pokazuje, że tu nadzieje na szybkie porozumienie umarły całkowicie. Azja odbija, ale niemrawo. Na DE30 mamy dwie szpulki, zatem rynek jest nieco niezdecydowany. Rosną ceny ropy, ale na razie w umiarkowanym stopniu.

Warto zwrócić uwagę na objęcie hossy na OIL.WTI nad istotnym wsparciem. Źródło: xStation5

EURUSD z problemami pod 1,13

Euro zyskiwało wczoraj bardzo wyraźnie podczas konferencji EBC. Bank wydłużył okres, w którym zapewnił, że nie podniesie stóp (do połowy 2020), ale jednocześnie Draghi nie widział potrzeby rozważania obniżki stóp, a warunki pożyczek dla banków (TLTRO) były mniej korzystne niż oczekiwano. O zamknięciu tygodnia na parze EURUSD zdecyduje zapewne raport NFP, wskazania przed którym ze strony ADP i NFP są niezwykle rozbieżne (pisaliśmy o tym wczoraj).
EURUSD po wybiciu z klina dwukrotnie przegrał walkę z oporem 1,13. Byki będą potrzebować wsparcia ze strony raportu NFP. Źródło: xStation5


Pozostałe wiadomości:
- prace budowlane w Nowej Zelandii wzrosły aż o 6,2% q/q w pierwszym kwartale (oczekiwano 1,1%)- dobre wiadomości dla NZD
- indeks wyprzedający dla Japonii spadł z 95,9 do 95,5 pkt. – najniżej od grudnia 2012!
- Trump w wywiadzie powiedział, że rynek (w domyśle Dow) byłby 10000 pkt. wyżej, gdyby Fed nie podnosił stóp – prezydent nie pomaga Fed w decyzji o obniżce, kwestionując jego niezależność

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót