Posumowanie dnia: Ocieplenie stosunków na linii USA -Chiny

19:47 13 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Departament Skarbu USA przesunął termin wprowadzenia ceł z 1 września na 15 grudnia (na niektóre produkty)

  • Cena metali szlachetnych mocno w dół

  • Kapitał wraca na rynek akcji, indeksy rosną

Pomimo, że podczas dzisiejszej sesji poznaliśmy ważne odczyty makroekonomiczne z Europy i USA, zostały one przyćmione przez decyzję Departamentu Skarbu USA. Stany Zjednoczone zdecydowały się na przesunięcie terminu wprowadzenia ceł na niektóre produkty z 1 września na 15 grudnia. Dodatkowo część towarów została całkowicie zwolniona z opłat. Jak powiedział Donald Trump, Chiny zobowiązały się do zwiększenia importu produktów rolnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoją nadzieję co do realizacji zapowiadanych obietnic. Te pozytywne doniesienia sprawiły, że na rynku akcji ponownie możemy obserwować zielony kolor. Z kolei rynek metali szlachetnych koryguje ostatnie wzrosty. Widać wyraźny przepływ kapitału w stronę bardziej ryzykownych aktywów. Po godzinie 19:30 indeksy w USA znajdują się na wyraźnym plusie. Nasdaq rosnie blisko 1,9%, a Dow Jones i S&P500 zyskują odpowiednio 1,54% i 1,52%. 

Na rynku srebra mogliśmy dziś obserwować największa zmienność w tym roku. Wtorkowa sesja rozpoczęła się od wzrostów, niemniej doniesienia o ociepleniu stosunków na linii USA- Chiny doprowadziły do nagłego zwrotu akcji. Na rynku CFD cena tego surowca zahaczyła o poziom 17,5$. Druga część sesji przyniosła wyraźne spadki, co doprowadziło do powrotu poniżej strefy oporowej i testu wsparcia przy 16,6$. Pomimo bardzo dużej zmienności, wsparcie wynikające z ostatnich wierzchołków zostało wybronione. Jeśli w kolejnych dniach cena będzie się utrzymywała powyżej, niewykluczony jest powrót do wzrostów. Niemniej dzisiejsze doniesienia mogą wywierać presję spadkową, tym bardziej  że srebro ma za sobą silny rajd wzrostowy i korekta byłaby czymś zupełnie normalnym. Wznowienie negocjacji może być czynnikiem, który doprowadzi do większej przeceny. Jednak aby mówić o dalszej przecenie, kurs musiałby wybić dołem strefę przy 16,6$.Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o rynek walutowy, kurs EURUSD znajduje się w godzinach wieczornych na 0,3% minusie. Za jedno euro trzeba płacić 1,1180 dolara amerykańskiego. Podczas dzisiejszej sesji poznaliśmy odczyt indeksu ZEW, który znalazł się na najniższym poziomie od 2011 roku. Rynek co prawda spodziewał się dalszej słabości niemieckiej gospodarki, jednak odczyt był dużo gorszy od oczekiwań. Analitycy przewidywali spadek z poziomu - 24,5 pkt do -30 pkt, z kolei ostatecznie wynik za sierpień wyniósł aż - 44,1 pkt. Reakcja na kursie EURUSD była jednak chwilowa i wynosiła niespełna 10 pipsów, po czym rynek ruszył w górę. Tendencja wzrostowa utrzymywała się do godziny 14:30, kiedy poznaliśmy odczyty odnośnie inflacji z USA, która była nieznacznie lepsza od oczekiwań, od tego czasu kurs zaczął zniżkować. Spadki przyspieszyły w momencie wypłynięcia informacji o polepszeniu stosunków gospodarczych między Chinami i USA. Pomimo zwiększonej dynamiki ruchów, kurs utrzymuje się w konsolidacji i nieudolnie próbuje wybić się z formacji trójkąta. Aktualnie wsparcie stanowi 50-okresowa średnia krocząca ( na którą rynek coraz mocniej napiera), jej pokonanie powinno otworzyć drogę w kierunku poziomu 1,1115. Jednak w przypadku dalszej obrony, należy się spodziewać ruchu w kierunku strefy oporowej przy 1,1280.Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o sesję azjatycką, w nocy poznamy między innymi indeks zaufania konsumentów oraz wskaźnik kosztów zatrudnienia z Australii. Warto także zwrócić uwagę na dane z Chin. O godzinie 4:00 poznamy stopę bezrobocia,  a także wynik produkcji przemysłowej. Z kolej sesja europejska rozpocznie się od publikacji wskaźnika PKB dla Niemiec.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót