Otwórz konto Otwórz demo

Pszenica i kukurydza w górę po publikacji raportu WASDE

18:41 11 czerwca 2019

Amerykański Departament Rolnictwa opublikował raport dotyczący trendów popytowo-podażowych na rynku zbóż punktualnie o godzinie 18:00. Każdy raport WASDE jest uważnie śledzony przez inwestorów z rynku surowcowego. Sprawdźmy jak reaguje cena kukurydzy i pszenicy.

Najważniejsze dane z raportu:

  • USDA obniżyła szacunki bardziej niż oczekiwał tego rynek 
  • Prognoza dla produkcji kukurydzy obniżyla się o 9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, do 13,68 mld buszli
  • Prognoza dla produkcji pszenicy nieznacznie podniesiona, z 1,897 mld do 1,903 mld buszli
  • Prognoza dla soi została utrzymana na poziomie 4,15 mld buszli

Kukurydza (CORN) w górę

Patrząc typowo techniczne na wykres, istnieje szansa na wybicie z lokalnej konsolidacji. Jeżeli górne ograniczenie “boxa” zostanie pokonane, ruch wzrostowy może przybrać na sile. W konsekwencji może się rozpocząć kolejny impuls w górę. Przebicie poziomu 440 centów za buszel powinno być zapalnikiem dalszego ruchu w kierunku północnym.

Źródło: xStation5


Cena pszenicy (WHEAT) również rośnie

Wyraźny ruch w górę możemy obserwować także na pszenicy. Tutaj podobnie jak na kukurydzy, mogliśmy w ostatnim czasie obserwować konsolidację. Jeżeli poziom 520 zostanie pokonany, ruch w górę powinien przyspieszyć.

Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót