Otwórz konto Otwórz demo

UK - Inflacja CPI: 2,4% r/r

09:30 13 czerwca 2018

Konsensus: 2,4% r/r; poprzednio: 2,4% r/r

Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: 0,4% m/m

Konsensus: 0,4% m/m; poprzednio: 0,4% m/m

Inflacja bazowa CPI: 2,1% r/r

Konsensus: 2,1% r/r; poprzednio: 2,1% r/r

Dane za maj. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót