Co to Stop Out?

Stop out

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2023-07-11 14:13:23

Stop out (SO) to mechanizm zabezpieczający, który pomaga traderom zarządzać ryzykiem.

Stop out jest aktywowany, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim rachunku inwestycyjnym spadnie poniżej poziomu 50%.

Po uruchomieniu mechanizmu SO Twoje otwarte pozycje, począwszy od tej z najniższym wynikiem inwestycyjnym, będą zamykane aż do ponownego uzyskania wymaganego poziomu Depozytu Zabezpieczającego (powyżej 50%). Mechanizm SO chroni Twoje konto przed dalszymi stratami.

🚩🚩🚩Aby uniknąć zamknięcia pozycji z wyniku SO, musisz upewnić się, że poziom depozytu zabezpieczającego przekracza poziom 50%. Aby osiągnąć wyższy poziom, konieczne jest wpłacenie środków na rachunek.

🚩🚩🚩Mechanizmu SO nie można wyłączyć ani zmienić. Zasady działania mechanizmu SO oraz poziom jego aktywacji określa Europejski Regulator (ESMA).

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata