Rodzaje realizacji zleceń

Zlecenie w trybie Market oraz Instant

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:21

XTB oferuje dwa rodzaje realizacji (tzw. typy egzekucji) zleceń klientów:

a) Zlecenie w trybie Market (rachunki Standard oraz PRO)

Zlecenia w trybie Market wykonywane są po aktualnej cenie rynkowej. Oznacza to, że cena widoczna w platformie nie jest gwarantowana, a zlecenie kupna/sprzedaży będzie oparte na najlepszej cenie, jaką XTB może zaoferować w danym momencie, bez uzyskiwania dodatkowych potwierdzeń Klienta, nawet jeśli od momentu jego wysłania cena rynkowa zmieni się (na korzyść lub niekorzyść klienta). W odróżnieniu od zleceń instant, zaletą tego typu zleceń jest brak problemów związanych z ich realizacją. Wadą natomiast fakt, że klient nie ma pewności po jakiej cenie zlecenie zostanie zrealizowane (zwłaszcza w przypadku dużej zmienności na rynkach).

Innymi słowy: zlecenia market gwarantują realizację*, a nie cenę.

Spread transakcyjny

Spread na instrumentach finansowych na rachunkach PRO oraz Standard jest zmienny i uzależniony od wielu czynników takich jak: zmienność instrumentu, dostępna płynność, czas dnia, sytuacja ekonomiczna czy marża XTB. Spółka dokłada największej staranności, aby oferowany spread był zgodny z wartościami docelowymi prezentowanymi w Tabelach Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

b) Zlecenie w trybie Instant (rachunki Basic oraz rachunki Old Standard**)

Zlecenia w trybie Instant wykonywane są po cenie widocznej w platformie transakcyjnej w momencie składania zlecenia. Klient, wysyłając zlecenie kupna lub sprzedaży, robi to po konkretnej cenie. Jeśli cena rynkowa, od momentu wysłania żądania otwarcia/zamknięcia pozycji, nie zmieni się bardziej niż jest to określone za pomocą parametru „deviation” (patrz dalej punkt Deviation), zlecenie klienta jest realizowane (niezależnie od tego, czy zmiana ceny rynkowej była na korzyść lub niekorzyść klienta).

Zaletą tego typu zleceń jest to, że Klient zawsze wie po jakiej cenie będzie otwarta jego pozycja. Wadą natomiast jest fakt, że jeśli od momentu wysłania zlecenia do jego realizacji cena rynkowa zmieni się znacząco, zlecenie będzie odrzucone. W przypadku dużej zmienności na rynkach, np. podczas ogłaszania danych makroekonomicznych, klient może doświadczyć trudności z otwieraniem/zamykaniem pozycji.

Innymi słowy: zlecenia instant gwarantują cenę, a nie realizację.

*W skrajnych przypadkach, np. z powodu braku dostępnej płynności lub braku możliwości ustalenia aktualnej ceny rynkowej przez XTB, zlecenie market może zostać odrzucone.

**Rachunki Basic oraz Old Standard nie znajdują się obecnie w ofercie XTB, dostęp do nich mają jedynie klienci, którzy nie zdecydowali się na migracje na nowe konta.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język