Rodzaje zleceń oczekujących w XTB

Zlecenia Limit i Stop

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:19

XTB oferuje najbardziej popularne i najczęściej stosowane rodzaje zleceń:

a) ZLECENIA LIMIT

Zlecenia typu Limit są zleceniami oczekującymi (pending orders), które co do zasady nie mogą się wykonać po cenie gorszej niż wskazana przez klienta. W XTB klienci mają do dyspozycji dwa typy zleceń Limit: Sell Limit oraz Buy Limit

-Sell Limit – stosuje się je aby sprzedać (otworzyć pozycję short) dany instrument, gdy jego cena osiągnie wybrany, wyższy od obecnego poziom (zlecenie Sell Limit można złożyć jedynie powyżej aktualnej ceny rynkowej). Sell Limit gwarantuje, że zlecenie będzie wykonane po cenie wskazanej przez klienta, lub lepszej. Zlecenie takie może być zrealizowane częściowo, jeśli dostępna płynność na cenie spełniającej warunki klienta jest niewystarczająca (patrz dalej punkt Książka Zleceń i VWAP).

Zlecenia Sell Limit realizowane są po cenie BID, a pozycje zamykane po cenie ASK (BID+spread).

Na poniższym zdjęciu zaprezentowany jest scenariusz osiągnięcia zysku za pomocą zlecenia Sell Limit:

-Buy Limit - stosuje się je aby kupić (otworzyć pozycję long) dany instrument, gdy jego cena osiągnie wybrany, niższy od obecnego poziom (zlecenie Buy Limit można złożyć jedynie poniżej aktualnej ceny rynkowej). Buy Limit gwarantuje, że zlecenie będzie wykonane po cenie wskazanej przez klienta, lub lepszej. Zlecenie takie może być zrealizowane częściowo, jeśli dostępna płynność na cenie spełniającej warunki klienta jest niewystarczająca (patrz dalej punkt Książka Zleceń i VWAP).

Zlecenia Buy Limit realizowane są po cenie ASK (BID+spread), a pozycje zamykane po cenie BID.

Na poniższym zdjęciu zaprezentowany jest scenariusz osiągnięcia zysku za pomocą zlecenia Buy Limit:

Warto zaznaczyć, że zlecenia Take Profit (TP), to inaczej zlecenia Sell Limit lub Buy Limit, w zależności od kierunku pozycji (Sell Limit dla pozycji Buy, Buy Limit dla pozycji Sell), co oznacza, że nie mogą się zrealizować po cenie gorszej niż wskazana przez klienta, lecz mogą być realizowane częściowo.

b) ZLECENIA STOP

Zlecenia typu Stop są zleceniami oczekującymi (pending orders), których egzekucja wykonywana jest po cenie rynkowej. Oznacza to, że mogą się one wykonać po cenie gorszej niż wskazana przez klienta. W XTB klienci mają do dyspozycji dwa typy zleceń Stop: Buy Stop oraz Sell Stop:

-Buy Stop – stosuje się aby kupić (otworzyć pozycję long) dany instrument, gdy jego cena osiągnie wybrany, wyższy od obecnego poziom (zlecenie Buy Stop można złożyć jedynie powyżej aktualnej ceny rynkowej). Zlecenie to może wykonać się po cenie wskazanej przez klienta lub wyższej (gorszej), w zależności od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Stop wykonywane są zawsze w całości, zgodnie z dostępną na danej cenie płynnością (patrz dalej punkt Książka Zleceń i VWAP). W przypadku gdy wielkość zlecenia przekracza dostępną płynność, zlecenie jest odrzucane.

Zlecenia Buy Stop realizowane są po cenie ASK (BID+spread), a pozycje zamykane po cenie BID.

Na poniższym zdjęciu zaprezentowany jest scenariusz osiągnięcia zysku za pomocą zlecenia Buy Stop:

-Sell Stop - stosuje się aby sprzedać (otworzyć pozycję short) dany instrument, gdy jego cena osiągnie wybrany, niższy od obecnego poziom (zlecenie Sell Stop można złożyć jedynie poniżej aktualnej ceny rynkowej). Zlecenie to może wykonać się po cenie wskazanej przez klienta lub niższej (gorszej), w zależności od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Stop wykonywane są zawsze w całości, zgodnie z dostępną na danej cenie płynnością (patrz dalej punkt Książka Zleceń i VWAP). W przypadku gdy wielkość zlecenia przekracza dostępną płynność, zlecenie jest odrzucane.

Zlecenia Sell Stop realizowane są po cenie BID, a pozycje zamykane po cenie ASK (BID+spread).

Na poniższym zdjęciu zaprezentowany jest scenariusz osiągnięcia zysku za pomocą zlecenia Sell Stop:

Warto zaznaczyć, że zlecenia Stop Loss (SL), to inaczej zlecenia Buy Stop lub Sell Stop, w zależności od kierunku pozycji (Buy Stop dla pozycji Sell, Sell Stop dla pozycji Buy), co oznacza, że mogą się zrealizować po cenie gorszej niż wskazana przez klienta i nie mogą być realizowane częściowo (w przypadku gdy wielkość zlecenia przekracza dostępną płynność, zlecenie Stop Loss jest odrzucane a następnie przywracane z parametrami określonymi przez Klienta i realizowane po pierwszej dostępnej cenie rynkowej po wystąpieniu warunku aktywacji).

-Stop Out - zlecenia Stop Out działają na tej samej zasadzie co zlecenia Stop Loss. To co je wyróżnia to fakt, że stosowane są automatycznie do każdej pozycji klienta, kiedy poziom Margin Level na koncie spadnie do określonej wartości. Ze względu na rozbudowaną ofertę firmy XTB, poziom aktywacji zlecenia Stop Out może się różnić w zależności od jurysdykcji prawnej danego kraju, dlatego zawsze należy go zweryfikować zgodnie z aktualnym regulaminem dostępnym na stronie internetowej.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,